Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Tiedekunnassa suoritettavat perustutkinnot

Opiskelijoita ja luuranko

Tiedekunnassa suoritettavia perustutkintoja ovat luonnontieteiden kandidaatti (alempi korkeakoulututkinto) ja filosofian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto).

Tutkintojen sisällöt käyvät ilmi eri koulutusohjelmien ja pääaineiden sekä erillisten maisteriohjelmien tutkintovaatimuksista, jotka ovat tiedekunnan opinto-oppaassa.

Opetuksesta (kursseista, tenteistä yms.) vastaavat tiedekunnan laitokset. Opetusohjelmat ovat laitosten verkkosivuilla: biotieteiden laitos (Viikki) ja ympäristötieteiden laitos (Viikki ja Lahti).