Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Tutkintoasetus ja pysyväismääräykset

Opiskelijoita ja luuranko

Kaikki bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat opintojaan ja tutkintojaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti.

Tutkintorakenne on perustutkintojen osalta kaksiportainen, eli luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tulee suorittaa ennen filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinnot suoritetaan lisäksi tiedekunnan tutkintoja koskevien pysyväismääräysten mukaan seuraavasti:

1) Ne, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut ennen 1.8.2008 voivat suorittaa tutkintoaan biotieteellisen tiedekunnan 12.5.2005 hyväksymien pysyväismääräysten mukaan (opinto-oppaassa 2005–2006, 2006–2007 ja 2007–2008 sivuilla 238–248) tai tiedekunnan 7.5.2008 hyväksymien pysyväismääräysten mukaan (opinto-oppaassa 2008–2009, 2009–2010 ja 2010–2011 sivuilla 308–322). Ks. tarvittaessa muutosmuistio pysyväismääräyksiin tehdyistä muutoksista.

2) Ne, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2008 tai sen jälkeen (kuitenkin ennen 1.8.2011) suorittavat tutkintoaan tiedekunnan 7.5.2008 hyväksymien pysyväismääräysten mukaan (opinto-oppaassa 2008–2009, 2009–2010 ja 2010–2011 sivuilla 308–322).

3) Ne, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2011 tai sen jälkeen, suorittavat tutkintoaan tiedekunnan 10.5.2011 hyväksymien pysyväismääräysten mukaan. Pysyväismääräykset tulivat voimaan 1.8.2011 alkaen. Ennen näiden pysyväismääräysten voimaantuloa opinto-oikeuden tiedekuntaan saaneilla on oikeus siirtyä opiskelemaan näiden pysyväismääräysten mukaisesti. On kuitenkin huomattava, että mikäli siirtyminen tarkoittaa myös koulutusohjelman muuttumista, opiskelijoiden mahdollisuuksista siirtyä vanhoista koulutusohjelmista uusiin, lukuvuosien 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014 tai sitä uudempien tutkintovaatimusten mukaisiin koulutusohjelmiin on päätetty tiedekunnan vuoden 2011 valintaperusteissa (ks. tarkemmin  tiedekunnan koulutusohjelmauudistus ja mahdollisuudet siirtyä vanhoista koulutusohjelmista uusiin)

4) Ne, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2015 tai sen jälkeen, suorittavat tutkintoaan tiedekunnan 15.6.2015 hyväksymien määräysten mukaan. Määräykset tulivat voimaan 1.8.2015 alkaen. Ennen näiden määräysten voimaantuloa opinto-oikeuden tiedekuntaan saaneilla on oikeus siirtyä opiskelemaan näiden määräysten mukaisesti. On kuitenkin huomattava, että mikäli siirtyminen tarkoittaa myös koulutusohjelman muuttumista, opiskelijoiden mahdollisuuksista siirtyä vanhoista koulutusohjelmista uusiin, lukuvuosien 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014 tai sitä uudempien tutkintovaatimusten mukaisiin koulutusohjelmiin on päätetty tiedekunnan vuoden 2011 valintaperusteissa (ks. tarkemmin  tiedekunnan koulutusohjelmauudistus ja mahdollisuudet siirtyä vanhoista koulutusohjelmista uusiin). Lisäksi opiskelijoiden mahdollisuuksista siirtyä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa yhteisiin koulutusohjelmiin eli molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan tai ympäristötieteiden koulutusohjelmaan on päätetty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.4.2015.

Opinnot suoritetaan lisäksi koulutusohjelman/pääaineen tai maisteriohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti. Tutkintovaatimukset käyvät ilmi tiedekunnan opinto-oppaasta.