Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opiskelu Opiskelun tuki Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Aineenopettajan koulutus

Opiskelijoita ja luuranko

| Yleistä | Hakeminen | Kelpoisuudet | Opetettavat aineet | Vastaavuustodistus |

Aineenopettajan koulutukseen eli suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja (60 op) käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan tulee hakea erikseen. Ruotsinkieliset biologian opiskelijat voivat hakea myös ruotsinkieliseen aineenopettajan koulutukseen Åbo Akademiin tai Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyössä järjestämään aineenopettajan koulutukseen. Hakukelpoisia perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat akvaattisten tieteiden, biologian ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat eli koulutusohjelmassa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Kaikkien em. koulutusohjelmien aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdoissa opetettava aine on biologia. Huom! Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija ei voi suorittaa filosofian maisterin tutkintoa pääaineenaan biotekniikka.

Opettajan pedagogiset opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset kasvatustieteen perus- ja aineopinnot. Opintoihin sisältyy kasvatus-, opetus- ja koulutustyön teoreettisia perusteita ja ainedidaktiikkaa. Lisäksi opintoihin sisältyy menetelmä- ja tutkielmaopintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua. Suomen- ja kaksikielisten opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä vastaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitos.

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa tutkintonsa suorittavien tulee sisällyttää tutkintoonsa opettajan pedagogisten opintojen lisäksi vähintään 1-2 opetettavaa ainetta (vähintään biologia). Opetettavien aineiden määrä riippuu siitä, milloin opiskelija on opintonsa aloittanut, missä koulutusohjelmassa ja minkä vuoden pysyväismääräysten mukaan hän tutkintoaan suorittaa.

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskeleville on tarkempaa tietoa opintojen suorittamisesta tiedekunnan Flamma-sivuilla kohdassa Opettajan pedagogiset opinnot (Huom! Flamma on yliopiston sisäinen intranet, jonne pääset vain, jos sinulla on yliopiston mikroverkkotunnus). Näiltä sivuilta myös biologian toisena opetettavana aineena suorittavat löytävät harjoitteluihin vaadittavat opintosuoritukset.

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) ovat hakukelpoisia tiedekunnan kaikkien koulutusohjelmien ja erillisten maisteriohjelmien perustutkinto-opiskelijat (kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat). Lisäksi opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opettajan pedagogisina opintoina, ks. kohta Hakeminen.