Opetuksen tuki

Pedagogiset kehittämispalvelut

Pedagoginen yliopistonlehtori

Viivi Virtanen
02941 59820
viivi.virtanen (at) helsinki.fi

 

Verkkopedagogiikan asiantuntija

Vilma Lehtinen
02941 57574
vilma.lehtinen (at) helsinki.fi

 

Viklo-blogi

Opetuksen tuki ja kehittäminen bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa

Kasvatusmalja

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta pyrkii linjakkaalla tutkimukseen pohjautuvalla opetuksella opiskelijalähtöiseen ja syvälliseen oppimiseen. Tiedekunnan opettajilla on hyvät mahdollisuudet oppia sekä yliopistopedagogiikan että tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön uusimmat sovellukset. Opetuksen kehittämistyössä hyödynnetään opiskelija- ja työelämäpalautetta sekä koulutuksen kansainvälisestä arvioinnista saatua palautetta.

Opetuksen pedagoginen ja tekninen tuki

Pedagogiset kehittämispalvelut tukee ja kouluttaa opettajia osaamistavoitteiden asettamisessa, sisältöjen rajaamisessa, opetus- ja arviointimenetelmien valitsemisessa sekä palautteen keräämisessä. Verkko-opetuksen suunnittelija auttaa verkkopedagogisissa ja tieto- ja viestintäteknisissä ratkaisuissa.

Opettajille suunnattu ohjesivusto Opettajan työvälineet löytyy Flammasta.

Opetuksen tuen toimintaa Viikissä on koottu Viikin opettajien tukiblogiin!

Opetuksen kehittäminen

Helsingin yliopiston pitkäaikainen strateginen tavoite on vahvistaa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Opetuksen ja opintojen kehittämisestä ja seurannasta vastaavat tiedekuntatasolla opetusvaradekaani ja opintoasiaintoimikunta. Jatkotutkintoihin liittyvään kehityöstyöhön osallistuvat lisäksi tutkimusvaradekaani ja tutkimusasiantoimikunta.

Toimiva palautteenkeruu on keskeinen työkalu opetuksen kehittämisessä. Tiedekunnan opintopalautejärjestelmässä kuvataan tiedekunnan olemassa olevia ja syksystä 2012 alkaen käyttöön otettavia opiskelijapalautteen muotoja sekä menettelyjä kerätyn tiedon käsittelemiseksi ja hyödyntämiseksi.