Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Älä kopsaa

Lomakkeet

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet palautetaan useimmissa tapauksissa tiedekunnan kansliaan.

Blanketter på svenska finns på de svenskspråkiga sidorna.
Forms in English are available at the Faculty's English website.

PÄÄVALINTA

 

Hae opiskelijaksi

 

MUUT VALINNAT

 • Tutkinnonsuoritusoikeuden hakemus suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriopintoihin: Haku tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi.
 • Tutkinnonsuoritusoikeuden hakemus avoimen yliopiston opintojen perusteella: Haku tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi.
 • Siirtovalinta: Haku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.
 • Erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemus: Hakulomake toiminnassa vain hakuaikana.

PERUSTUTKINTO-OPISKELU

Opinto-oikeuslomakkeita

Siirtyminen uuteen koulutusohjelmaan

 • Ilmoitus siirtymisestä uuteen koulutusohjelmaan (RTF) (PDF)

Kandidaatintutkielma

 • Tutkielman tiivistelmälomake (RTF) (PDF)

Pro gradu -tutkielma :

 • Pro gradu -tutkielman suunnitelmalomake (RTF) (.docx)
 • Tutkielman tiivistelmälomake (RTF) (PDF)

Arviointia varten:

 • Pro gradu -tutkielman arviointimatriisi (PDF)
 • Pro gradu -tutkielman arviointilomake (RTF) (.docx)
 • Ehdotus pro gradu -tutkielman arvosanaksi (RTF) (.docx)

Valmistuminen

 • Tutkintotodistuspyyntö, kandidaatti (RTF) (PDF)
 • Tutkintotodistuspyyntö, maisteri (RTF) (PDF)

Muita lomakkeita:

 • Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen (RTF) (DOC)
 • Täydentävien opintojen määritteleminen FM-tutkintoa varten (RTF) (PDF)
 • Yliopiston yleinen tiivistelmälomake (RTF) (PDF)

Huom! Laitosten lomakkeet (esim. opintokokonaisuuslomake) ovat laitosten verkkosivuilla: biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos.

JATKO-OPINNOT


Jatko-opinto-oikeuteen liittyvät lomakkeet

 • Tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakulomake (uusi sähköinen lomake tulee yliopiston verkkosivuille syksyllä 2017)
 • Hakemus menetetyn jatkotutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (katso alla jatko-opintosuunnitelman päivittäminen)
 • Opinto-oikeudesta luopuminen (PDF)

Jatko-opintosuunnitelman päivittäminen

 • Jatko-opintosuunnitelman päivitys (DOC) (RTF)
  HUOM! Tällä lomakkeella haetaan toistaiseksi myös menetetyn jatkotutkinnonsuoritusoikeuden palautusta. Mikäli päivitys koskee jatko-opiskelijoiden rekisteriseurantaa, muutosta suunnitelluissa opinnoissa tai pääaineen vaihdosta, tai on jatkotutkinnon suoritusoikeuden palautushakemus, tulee jatko-opiskelijan hankkia lomakkeelle myös pääaineen vastuuprofessorin allekirjoitus (pääaineen lausunto).
 • Suunnitelma jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista (DOCX) (PDF)

Väitöskirjaan liittyvät lomakkeet

 • Ehdotus väitöskirjan esitarkastajiksi (E-lomake)
 • Lomake väitöskirjan esitarkastajan lausunnon laatimiseksi (DOCX) (lausunto voidaan laatia myös vapaamuotoisena)
 • Ehdotus vastaväittäjäksi ja kustokseksi (E-lomake)
 • Ohje vastaväittäjän lausunnosta (PDF)
 • Lomake väitöskirjan arvosanan ehdottamiseksi (liite esitarkastajan / vastaväittäjän lausuntoon) (DOCX)
 • Kustoksen lausunto (E-lomake)
 • Väittelijän ilmoitus väitöskirjan arvosanan hyväksymisestä (E-lomake)

Lisensiaatintutkimukseen liittyvät lomakkeet

 • FL-tutkielman tiivistelmälomake (RTF) (PDF)
 • Ehdotus lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi (DOCX)
 • Lisensiaatintutkimuksen tarkastajan lausunto (DOCX)
 • Pääaineen vastuuprofessorin ehdotus lisensiaatintutkimuksen arvosanaksi (RTF)
 • Lisensiaatintutkimuksen tekijän ilmoitus arvosanan hyväksymisestä (RTF)

Valmistuminen

PALKKIONMAKSU

 • Yleinen palkkionmaksulomake (RTF) (DOC), täyttöohje (PDF)
 • Lähdeverokorttihakemus (PDF)

Blanketter på svenska finns på de svenskspråkiga sidorna.
Forms in English are available at the Faculty's English website.

*******************************************************************************************************
Huom!
Laitosten lomakkeet ovat laitosten verkkosivuilla: biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos.