Tiedekuntahallinto Laitoshallinto Tutkimusasemien hallinto

Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Päätöksenteko bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekuntaa johtaa dekaani.  Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja laitosten yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla.  Hallintokaudella 2014 – 2017 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekuntatason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Tiedekunnan kanslia
toimii dekaanin alaisuudessa. Sen tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan tehtävien taloudellisessa, tehokkaassa ja tuloksellisessa hoitamisessa. Tiedekunnan kanslia vastaa tiedekuntaneuvoston ja dekaanin toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, esittelystä, toimeenpanosta ja tiedottamisesta.

Laitostason hallinnollisia toimijoita ovat laitoksen johtaja, laitoksen varajohtaja ja laitosneuvosto. Johtaja johtaa laitoksen toimintaa.  Tiedekunnan molemmilla laitoksilla on toimintakaudella 2010 -2013 yksi varajohtaja.  Laitokset ovat jakautuneet osastoihin.

Laitosneuvosto on laitostason monijäseninen hallinnollinen toimielin. Laitosneuvosto kehittää laitoksen johtajan johdolla laitoksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian, tiedekunnan tavoiteohjelaman ja laitoksen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kunkin laitoksen toimiston tehtävänä on tukea johtajaa laitoksen tehtävien taloudellisessa, tehokkaassa ja tuloksellisessa hoitamisessa. Toimisto vastaa johtajan ja laitosneuvoston toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, esittelystä, toimeenpanosta ja tiedottamisesta.

Tiedekunnassa on dekaanin johdolla toimiva johtoryhmä, joka tukee dekaanin strategista johtamistoimintaa sekä varmistaa tiedekunnan johtotehtävissä toimivien vuorovaikutusta ja keskinäistä tiedonkulkua. Johtoryhmään kuuluvat dekanaatti ja laitosten johtajat sekä tiedekunnan hallintopäällikkö.

Päätöksenteon valmistelua varten ovat tiedekunnassa dekaanin asettamat opintoasiaintoimikunta, tutkimusasiaintoimikunta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta sekä tiedekuntaneuvoston asettama valintalautakunta.

Biologisten asemien toiminnan kehittämistä varten tiedekunnassa on biologisten asemien johtokunta. Kullakin biologisella asemalla on johtaja, joka johtaa aseman toimintaa.