Sivuaineopinto-oikeudet Muut opinto-oikeudet Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia

PL 65 (Viikinkaari 2a, 2. krs)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

avoinna ma-to 12-14
pe suljettu

bio-neuvonta@helsinki.fi

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Erilliset opinnot

Kasveja kasvatuspurkeissa

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää

  • henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa tai
  • henkilölle, joka on suorittanut tutkinnon Helsingin yliopistossa ja jolla ei enää ole tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopiston jossain tiedekunnassa.

Yksittäisten opintojaksojen tai opintokokonaisuuksien suoritusoikeutta voi hakea:

  • Toisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai oppilaitoksessa opiskeleva, joka sisällyttää opinnot suoritettavaan tutkintoon. Hakemukseen tulee tällöin liittää oman oppilaitoksen vahvistama opintosuunnitelma tai lausunto siitä, että opinnot soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Erillisten opintojen suoritusoikeutta ei kuitenkaan pääsääntöisesti myönnetä toisen yliopiston tutkinto-opiskelijalle, jos hänellä on mahdollisuus saada opinto-oikeus JOO-sopimuksen perusteella. Opiskelijan tuleekin ensin selvittää mahdollisuus JOO-opintojen suorittamiseen.
  • Ammattipätevyyden lisäämiseksi tai sen hankkimiseksi. Hakemukseen tulee tällöin liittää työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen.
  • Tutkimustehtävissä toimiva henkilö tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi. Hakemukseen tulee tällöin liittää tutkimusryhmän johtajan tai muun vastaavan henkilön selvitys opintojen liittymisestä tieteellisen pätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään laitosten opetusmahdollisuuksien mukaan hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Valintatilanteessa etusijalle voidaan asettaa omassa tiedekunnassa ja/tai Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet hakijat.

Erillisiin opintoihin ei pääsääntöisesti myönnetä opinto-oikeuksia, mikäli kyseiset opinnot on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opetus toteutetaan tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti ja se vastaa tiedekunnassa annettavaa opetusta.

Syventävien opintojen suoritusoikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä ennen kuin on suorittanut perus- ja aineopinnot kyseisessä aineessa.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin voi tutustua tarkemmin seuraavasta linkistä: Tutkintovaatimukset 1.8.2015 alk. (PDF). Sivuaineopintokokonaisuudet ovat sivuilla 65-81 (biotieteiden laitos) ja 255-259 (ympäristötieteiden laitos).

Erilliset opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Opintojakson hinta on 15 euroa / opintopiste. Maksutiedot lähetetään opiskelijalle hyväksymiskirjeen yhteydessä.

omenaHakuajat

Erillisten opintojen suoritusoikeuksien hakuaika on kahdesti vuodessa: vuonna 2017 kevään hakuaika on 15.3.-5.4.2017 klo 15.00 ja syksyn hakuaika 6.-20.9.2017 klo 15.00. Hakulomake on tiedekunnan verkkosivuilla hakuaikana.

Päätökset

Hakemukset käsitellään tiedekunnan valintalautakunnassa, ja tiedekunnan dekaani päättää opinto-oikeuden myönnöstä. Päätöksistä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti touko-kesäkuun aikana (kevätlukukausi) ja marraskuun aikana (syyslukukausi). Jos opinto-oikeus myönnetään, myönnetään se pääsääntöisesti alkamaan seuraavan lukukauden alusta. Kevään valinnassa hyväksytyillä opinto-oikeus alkaa pääsääntöisesti 1.8., ja syksyn valinnassa hyväksytyillä 1.1. alkaen. Hakija voi perustellusta syystä anoa hakemuksessaan opinto-oikeuden alkamista ennen seuraavan lukukauden alkamista.

Tiedekunnan dekaani päättää myös erillisten opintojen suoritusajasta. Mikäli opiskelija ei ehdi suorittaa opintoja tässä ajassa, mutta haluaa jatkaa opintoja, tulee hänen hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta uudelleen hakuaikana ja häneltä peritään pääsääntöisesti myönteisissä päätöksissä myös erillisten opintojen maksu uudelleen.