Päävalinta Maisteriopinnot ja -ohjelmat Muut haut tutkintoihin Yhteystiedot

PL 65 (Viikinkaari 2a)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Hakijapalvelut:
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Tiedekunnan yhteystiedot puhelinluettelossa

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Kansainväliset maisteriohjelmat

kv-opiskelijat

Tiedekunnassa ovat seuraavat kansainväliset maisteriohjelmat:

Maisteriohjelmissa opetuskieli on ensisijaisesti englanti.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin voivat hakea alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneet. Tarkemmin valinnoista kerrotaan bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hakuoppaassa (luku 5 International Master's Degree Programmes) ja tiedekunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja hakemisesta maisteriohjelmiin kansainvälisten asiain suunnittelijalta, s-posti: bio-sci@helsinki.fi, puh. 02941 57567.