Kansainväliset maisteriohjelmat

kv-opiskelijat

Tiedekunnassa ovat seuraavat kansainväliset maisteriohjelmat:

Maisteriohjelmissa opetuskieli on ensisijaisesti englanti.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin voivat hakea alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneet. Tarkemmin valinnoista kerrotaan bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hakuoppaassa (luku 5 International Master's Degree Programmes) ja tiedekunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja hakemisesta maisteriohjelmiin kansainvälisten asiain suunnittelijalta, s-posti: bio-sci@helsinki.fi, puh. 02941 57567.