Hakeminen jatkokoulutukseen Yhteystiedot

Kanslia:

PL 65 (Viikinkaari 2a, 2. krs)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

avoinna ma-to 12-14
pe suljettu

Jatkotutkintoasiat:
biojatko-neuvonta@helsinki.fi

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Jatko-opintokelpoisuus ja kielitaitovaatimukset

Neurotutkimus

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on joko

  • suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai
  • suorittanut vastaavan soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka lisäksi antaa riittävät tiedot ja valmiudet jatko-opintoihin bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Pohjatutkinnon soveltuvuuden arvioi pääaine, johon tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan. Jos hakija suorittaa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden perustana olevan yllä kuvatun pohjatutkinnon hakuajan päättymisen jälkeen, on hakijan osoitettava kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, että hän on suorittanut tutkinnon.

Epävarmassa tilanteessa voit kysyä jatko-opintokelpoisuudesta sähköpostitse bio-phd(at)helsinki.fi.

Ulkomailla jatko-opintokelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden on jatkotutkinnon suoritusoikeuden saamiseksi osoitettava joko suomen, ruotsin tai englannin kielen asiointitasoinen kielitaito. Kielitaidon voi osoittaa joko kulloinkin voimassa olevan kansainvälisen opiskelijavalinnan kielitaitovaatimuksia koskevan rehtorin päätöksen mukaisesti tai tohtoriohjelman järjestämässä haastattelussa. Kielitaidon hyväksytyn osoittamisen edellytyksenä haastattelussa on, että

  1. haastattelu sisältää lyhyen hakijan pitämän esityksen arvioitavalla kielellä,
  2. haastattelussa on paikalla vähintään kolme tohtorin tutkinnon suorittanutta haastattelijaa,
    joista vähintään yhdellä on dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot, ja jotka ovat
    haastatteluhetkellä haastateltavan suhteen riippumattomia,
  3. hakija hyväksytään tutkijakoulun tai tohtoriohjelman jäseneksi, ja
  4. tutkijakoulu tai tohtoriohjelma antaa tiedekunnalle lausunnon hakijan suomen, ruotsin tai englannin kielen kielitaidosta.

Hyväksytyt tavat osoittaa kielitaito löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/bio/faculty/admissions/phd_studies/eligibility.html.