Päävalinta Maisteriopinnot ja -ohjelmat Muut haut tutkintoihin Yhteystiedot

PL 65 (Viikinkaari 2a)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Hakijapalvelut:
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Tiedekunnan yhteystiedot puhelinluettelossa

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Facebook

Älä kopsaa

Bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan hakeminen

Kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekuntaan voi saada päävalinnan, avoimen yliopiston väylän, siirtovalinnan tai maisterivalintojen kautta.

Päävalinnassa hyväksytyille tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään aina sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Alempi korkeakoulututkinto on suoritettava tiedekunnassa ennen ylempää korkeakoulututkintoa, vaikka opiskelija olisikin suorittanut alemman tutkinnon jo jossain muualla.

Tiedekunnan muissa perustutkinnon suoritusoikeutta koskevissa valinnoissa hyväksytyille myönnetään joko oikeus suorittaa sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto tai ainoastaan ylempi korkeakoulututkinto (FM). Hyväksytyille voidaan myös myöntää oikeus suorittaa ylempi korkeakoulututkinto (FM) siten, että edellytetään lisäksi täydentävien opintojen suorittamista (max. 60 op).

Tiedekunnassa voi myös suorittaa sivuaineopintoja ja erillisiä opintoja (muut opinto-oikeudet).

Tarkemmin eri valinnoista ja valintaperusteista on kerrottu yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulla.