Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

Fakultetens kansli:
PB 56 (Viksbågen 9)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Fakultetens kansli har öppet
må–to 12–14
fre stängt

Grundexamensstudier:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
biojatko-neuvonta (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
bio-sci (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Personal- och förvaltningsärenden:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

Urvalsproven 2014 och antagningsresultaten


Molekylära biovetenskaper

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper har hållits måndagen den 19 maj 2014 kl. 9.00–13.00.

En lista med namnen på alla som antagits finns på bio- och miljövetenskapliga fakultetens anslagstavla (Viksbågen 9, Biocenter 1, entréplan) torsdag 19.6.2014. Alla som deltagit i urvalsprovet får besked om resultatet per brev.

Närmare information fås av urvalssekreterare, tfn 02941 57568 och 02941 57575.

*******************************************************************************************************

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) och biologi (svenskspråkig antagning)

Urvalsprovet har hållits fredagen den 30 maj 2014 kl. 9.00–13.00.

En lista med namnen på alla som antagits finns på bio- och miljövetenskapliga fakultetens anslagstavla (Viksbågen 9, Biocenter 1, entréplan) tisdag 1.7.2014. Alla som deltagit i urvalsprovet får besked om resultatet per brev.

Närmare information fås av urvalssekreterare, tfn 02941 57568 och 02941 57575.

*******************************************************************************************************

Tidigare provfrågor och modellsvar finns till påseende för den finsk- och svenskspråkiga antagningen. Se de finskspråkiga sidorna.

*******************************************************************************************************

Fakultetens antagningsgrunder (ansökningsguide) finns på fakultetens webbsidor.

 

Senast updaterat 21.04.2011