Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

Fakultetens kansli:
PB 56 (Viksbågen 9)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Fakultetens kansli har öppet
må–to 12–14
fre stängt

Grundexamensstudier:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
biojatko-neuvonta (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
bio-sci (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Personal- och förvaltningsärenden:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

Urvalsproven 2014


Molekylära biovetenskaper

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper har hållits måndagen den 19 maj 2014 kl. 9.00–13.00.

*******************************************************************************************************

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) och biologi (svenskspråkig antagning)

Urvalsprovet har hållits fredagen den 30 maj 2014 kl. 9.00–13.00.

*******************************************************************************************************

Tidigare provfrågor och modellsvar finns till påseende för den finsk- och svenskspråkiga antagningen. Se de finskspråkiga sidorna.

*******************************************************************************************************

Fakultetens antagningsgrunder (ansökningsguide) finns på fakultetens webbsidor. OBS! Ansökningsguiden 2015 publiceras i november 2014.