Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

Fakultetens kansli:
PB 65 (Viksbågen 2a, 2. våningen)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Fakultetens kansli har öppet
må–to 12–14
fre stängt

Grundexamensstudier:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
bio-phd (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
bio-sci (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Personal- och förvaltningsärenden:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

Urvalsproven 2015


Molekylära biovetenskaper

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper hålls tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00–13.00. Urvalsprovet ordnas på något av universitetets campus i Helsingfors.

Till deltagarna i urvalsprovet skickas ingen särskild kallelse. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast måndag 18.5.2015 kl. 9 på dessa sidor.

Vad ska man ha med sig till provtillfället?

Fordringar för urvalsprovet
Urvalsprovet grundar sig på eventuellt material som delas ut vid provet och följande kurser i gymnasiets läroplan som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003):
• obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1–5 (BI1–BI5) och
• obligatoriska och fördjupade kurser i kemi 1–5 (KE1–KE5).

Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Valfria uppgifter finns inte. Längden på svaren är begränsad.

Om antagningsgrunderna (bl.a. om poängberäkningen) finns närmare information i fakultetens ansökningsguide 2015 och på Studieinfo.

*******************************************************************************************************

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) och biologi (svenskspråkig antagning)

Urvalsprovet hålls torsdagen den 21 maj 2015 kl. 9.00–13.00. Den som söker till Helsingfors universitet kan delta i urvalsprovet också i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo. I Helsingfors ordnas urvalsprovet på något av universitetets campus i Helsingfors.

Till deltagarna i urvalsprovet skickas ingen särskild kallelse. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast onsdag 20.5.2015 kl. 9 på dessa sidor.

Vad ska man ha med sig till provtillfället?

Fordringar för urvalsprovet
Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på de obligatoriska och fördjupade kurser som ingår i gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället.

Urvalsprovet består av fem uppgifter. Valfria uppgifter finns inte. Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Längden på svaren är begränsad.

Om antagningsgrunderna (bl.a. om poängberäkningen och ansökningsbegränsningarna ) finns närmare information i fakultetens ansökningsguide 2015 och på Studieinfo.

*******************************************************************************************************

Tidigare provfrågor och modellsvar finns till påseende för den finsk- och svenskspråkiga antagningen. Se de finskspråkiga sidorna.

*******************************************************************************************************

Fakultetens antagningsgrunder (ansökningsguide) finns på fakultetens webbsidor och på Studieinfo.