Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

PB 65 (Viksbågen 2a)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)


Grundexamensstudier:
viikki-student (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
bio-phd (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
studentexchange (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Urvalsproven 2016

Molekylära biovetenskaper

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) och biologi (svenskspråkig antagning)

Tidigare provfrågor och modellsvar

Resultat

*******************************************************************************************************
Molekylära biovetenskaper

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper har hållits fredagen den 20 maj 2016 kl. 9.00–13.00 i Helsingfors.

 

Fordringar för urvalsprovet
Urvalsprovet grundade sig på eventuellt material som delas ut vid provet och följande kurser i gymnasiets läroplan som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003):
• obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1–5 (BI1–BI5) och
• obligatoriska och fördjupade kurser i kemi 1–5 (KE1–KE5).

Om antagningsgrunderna (bl.a. om poängberäkningen) finns närmare information på Studieinfo.

*******************************************************************************************************

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) och biologi (svenskspråkig antagning)

Urvalsprovet har hållits torsdagen den 26 maj 2016 kl. 9.00–13.00.

Fordringar för urvalsprovet
Uppgifterna i urvalsprovet grundade sig på de obligatoriska och fördjupade kurser som ingår i gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället.

Om antagningsgrunderna (bl.a. om poängberäkningen och ansökningsbegränsningarna ) finns närmare information på Studieinfo.

*******************************************************************************************************

Tidigare provfrågor och modellsvar finns till påseende för den finsk- och svenskspråkiga antagningen. Se de finskspråkiga sidorna.

*******************************************************************************************************

Resultat

I den gemensamma ansökan till högskolorna kan du bli antagen till högst en studieplats. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du angett på ansökningsblanketten. Du kan bli antagen endast till det högst prioriterade alternativet som dina antagningsresultat räcker till för.

Du kommer att meddelas om antagningsresultaten när resultaten för dina ansökningsobjekt fastställs, senast 1.7.2016. Om du är registrerad på tjänsten Studieinfo visar systemet dina resultat genast när de är färdiga. Observera att resultaten kan bli färdiga vid olika tidpunkter för olika sökande, eftersom den studieplats som erbjuds beror på den sökandes prioritetsordning.

Till varje ansökningsobjekt antas så många studerande som det finns nybörjarplatser. Om du inte ryms med i denna grupp men uppfyller ansökningsobjektets minimikrav (t.ex. minimipoänggränsen i urvalsprovet), är du på reservplats. Den som är på reservplats kan även bli antagen efter 1.7 om en tidigare antagen sökande beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen. Antagningen från reservplats avslutas senast 15.8.2016.

*******************************************************************************************************