Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

PB 65 (Viksbågen 2a)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)


Grundexamensstudier:
viikki-student (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
bio-phd (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
studentexchange (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Urvalsproven 2016

 

Tidigare provfrågor och modellsvar

*******************************************************************************************************