Huvudantagning Magisterstudier och -program Andra antagningar (examensstudier) Kontaktuppgifter

Fakultetens kansli:
PB 56 (Viksbågen 9)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Fakultetens kansli har öppet
må–to 12–14
fre stängt

Grundexamensstudier:
bio-neuvonta (at) helsinki.fi

Forskarstudier:
biojatko-neuvonta (at) helsinki.fi

Internationella ärenden:
bio-sci (at) helsinki.fi

Examensbetygsärenden:
bio-diploma (at) helsinki.fi

Personal- och förvaltningsärenden:
bio-hallinto (at) helsinki.fi

Urvalsproven 2015


Molekylära biovetenskaper

Urvalsprovet i molekylära biovetenskaper hålls tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00–13.00. Urvalsprovet ordnas på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast måndag 18.5.2015 kl. 9 på dessa sidor.

*******************************************************************************************************

Biologi (finskspråkig antagning), akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) och biologi (svenskspråkig antagning)

Urvalsprovet hålls torsdagen den 21 maj 2015 kl. 9.00–13.00. Den som söker till Helsingfors universitet kan delta i urvalsprovet också i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo.

I Helsingfors ordnas urvalsprovet på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast onsdag 20.5.2015 kl. 9 på dessa sidor.

*******************************************************************************************************

Tidigare provfrågor och modellsvar finns till påseende för den finsk- och svenskspråkiga antagningen. Se de finskspråkiga sidorna.

*******************************************************************************************************

Fakultetens antagningsgrunder (ansökningsguide) finns på fakultetens webbsidor. OBS! Ansökningsguiden 2015 publiceras i november 2014.