Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Kilpisjärven biologinen asema
Lammin biologinen asema
Tvärminnen eläintieteellinen asema

Facebook

insight

Älä kopsaa

alumni

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on erottamaton osa kestävyystiedettä

Katriina Soini HENVI

Katriina Soini toimii kestävyystieteen vanhempana tutkijana.

 

5.10.2015

Katriina Soini valmistelee kestävyystieteen tutkimusohjelmaa Helsingin yliopistolle.


Kesäkuussa työnsä aloittaneen Katriina Soinin ovessa Viikin ympäristötalossa lukee Sustainability Science Fellow. Lyhyen miettimisen jälkeen hän suomentaa tittelinsä kestävyystieteen vanhemmaksi tutkijaksi.

Kestävyystiede, sustainability science, on suhteellisen uusi, mutta nopeasti kasvava tieteenala, jonka tärkeys on tunnistettu myös YK:n uuden kestävän kehityksen ohjelman yhteydessä. Ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset linkittyvät toisiinsa. Molemmat näkökulmat tulee ottaa huomioon myös tutkimuksessa.

Soinin mukaan maailmanlaajuisia haasteita ei voida ratkoa pelkästään olemassa olevien tieteenalojen menetelmin, vaan ongelmien selvittämiseen tarvitaan oma tieteenalansa.

–Tyypillistä tälle tieteenalalle on, että tutkimusongelmia määritellään ja niitä ratkaistaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Akateemisen asiantuntijatiedon ja muun tiedon yhdistäminen on uutta monille tieteenaloille, mutta tätä kautta saadaan esille uusia näkökulmia. Kestävyystiede pyrkii muutokseen ja sen toteuttamiseen systeemitasolla.

Yliopistojen toimintaan kytkeytyviä kestävyystieteiden keskuksia on maailmalla kymmeniä. Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI:ssä on parhaillaan tekeillä selvitys muista yksiköistä. Sen perusteella pohditaan, millainen keskus Helsingin yliopiston yhteyteen voitaisiin perustaa.

Katriina Soini toteaa, että Suomessa tällaiselle tieteidenväliselle ja poikkitieteiselle kestävän kehityksen tutkimukselle on suuri tilaus.

– Yliopiston yhteiskunnallisista tehtävistä puhutaan paljon. Kestävyystieteessä yhteiskunnallinen vuorovaikutus on sisäänrakennettuna.

Soini on koulutukseltaan kulttuurimaantieteilijä, joka on tehnyt tutkimusta biodiversiteettikysymysten sekä maaseudun elinkeino- ja ympäristöpolitiikan parissa. Kestävän kehityksen, kulttuurin ja taiteen yhdistäminen on myös tullut hänelle tutuksi.

– Olen tottunut painimaan käsitteiden viidakossa ja avaamaan niitä. Sitä taitoa tarvitaan tässäkin, hän toteaa.

Kuva: Elina Raukko