Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Kilpisjärven biologinen asema
Lammin biologinen asema
Tvärminnen eläintieteellinen asema

Facebook

insight

Älä kopsaa

alumni

Ilmastonmuutos lämmittää järviä – ekosysteemien toiminta vaarassa

 

Kilpisjärvi kuva: Elina Raukko

 

17.12.2015

Pohjoisen järvet lämpiävät eteläisiä nopeammin. Leväkukinnot lisääntyvät seuraavan vuosisadan aikana viidenneksellä, arvioidaan kansainvälisessä yhteistutkimuksessa.

Kuusi maanosaa käsittävän uuden ilmastotutkimuksen mukaan järvet lämpenevät nopeammin kuin valtameret tai ilmasto, keskimäärin 0,34 astetta vuosikymmenessä. Lämpeneminen on nopeinta pohjoisilla leveysasteilla kuten Suomessa, jossa järviveden lämpötila voi nousta vuosikymmenessä jopa 0,72 astetta.

Havaittu lämpenemisnopeus tarkoittaa, että happikatoa välillisesti aiheuttavat leväkukinnot lisääntyvät 20 prosenttia ja myrkylliset leväkukinnot viisi prosenttia seuraavan vuosisadan aikana. Leväkukintojen lisääntyminen kasvattaa metaanipäästöjä neljä prosenttia seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Metaani on hiilidioksidia 25 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu. Lämpötila on yksi tärkeimmistä järven toimintaa säätelevistä fysikaalisista ominaisuuksista. Kun veden lämpötila muuttuu tai heilahtelee nopeasti, entisiin lämpötilaolosuhteisiin sopeutuneet eläimet ja kasvit voivat jopa kadota.

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella järvet ovat haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Järvet ovat suolattoman veden elintärkeä varasto ja niiden suojelemiseksi on ponnisteltava maailmanlaajuisesti nykyistä enemmän.

Julkaistu tutkimus on kaikkien aikojen suurin alallaan. Sen aineisto koostuu 25 vuoden aikana 235 järvestä tehdyistä lämpötilamittauksista. Tutkimus on myös ensimmäinen, jossa on yhdistetty paikan päällä tehtyjä pitkäaikaismittauksia satelliittimittauksiin.

Tutkimukseen osallistui yli 60 Global Lake Temperature Collaboration -ryhmään kuuluvaa tutkijaa ympäri maailmaa. Suomesta mukana olivat professori Lauri Arvola Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta, dosentti Ari Voutilainen Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta ja johtava hydrologi Esko Kuusisto Suomen ympäristökeskuksesta.

 

 

_________________

O'Reilly CM et al. 2015. Rapid and highly variable warming of lake surface waters around the globe. Geophysical Research Letters, DOI 10.1002/2015GL066235