Yhteystiedot

Perustutkintoasiat:
viikki-student (at) helsinki.fi

Jatkotutkintoasiat:
bio-phd (at) helsinki.fi

Vaihto-opiskeluasiat::
studentexchange (at) helsinki.fi

Tutkintotodistusasiat:
bio-diploma (at) helsinki.fi

 

Biotieteiden laitos
Ympäristötieteiden laitos

Kilpisjärven biologinen asema
Lammin biologinen asema
Tvärminnen eläintieteellinen asema

Facebook

insight

Älä kopsaa

alumni

Eliöyhteisöt toimivat ympäristömuutoksen mittareina

Venäjä


Tuore tutkimus kertoo, että pitkällä aikavälillä eliöyhteisöt muuttuvat pohjoisissa vesissä nopeammin kuin trooppisissa vesiekosysteemeissä. Ilmiö saattaa johtua Pohjolan voimakkaasti vaihtelevista sääolosuhteista. Tutkimustulokset julkaistaan Ecology-lehdessä.

Vedenalaisen ekosysteemin eliöyhteisöjen muutoksista pitemmillä ajanjaksoilla tiedetään toistaiseksi vähän. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Oldenburgin yliopiston tutkijat ovat tarkastelleet satojen eliöyhteisöjen muuttumista erilaisissa
vesiekosysteemeissä.

– Tulokset osoittavat, että eliöyhteisöiden avulla voidaan jäljittää ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena eliöyhteisöissä tapahtuu huomattavia muutoksia, kertoo tutkija Jenni Korhonen.


Eliöyhteisöjen maantieteellinen sijainti vaikuttaa muutosvauhtiin

Alle vuoden mittaisilla ajanjaksoilla tulokset olivat odotettuja: pohjoisten vesistöjen eliöyhteisöt reagoivat hitaammin ympäristön muutoksiin kuin lähellä päiväntasaajaa elävät verrokkinsa. Trooppisissa ekosysteemeissä energiaa on käytettävissä huomattavasti enemmän kuin
pohjoisessa. Runsaan energiansaannin vaikutuksesta tropiikissa elämän kiertokulku on kiivas: eliösukupolvet vaihtuvat tiheään tahtiin, joten myös ympäristömuutosten vaikutuksen näkyvät nopeasti.

Vuositasolla tarkasteltuna tulokset kääntyivät päälaelleen. Yli vuoden mittaisilla ajanjaksoilla tarkasteltuna pohjoisten vesien eliöyhteisöt muuttuivat voimakkaammin kuin yhteisöt lähellä päiväntasaajaa. Tutkijoiden mukaan ilmiö johtunee siitä, että pohjoisessa sääolosuhteet vaihtelevat rajummin kuin tropiikissa. Myös ilmastonmuutos on vaikuttanut enemmän
pohjoisen sääoloihin. Eteläisten leveysasteiden säätilat pysyvät vuodesta toiseen suhteellisen samanlaisina.

Tutkijat havaitsivat myös, että muutosten nopeuteen vaikuttaa muun muassa eliöiden koko. Kasviplanktonlajeista ja muista pienistä eliöistä koostuvat yhteisöt muuttuvat nopeasti. Kaloista ja muista suurista sekä aktiivisesti liikkuvista eliöistä koostuvat yhteisöt muuttuvat hitaammin. Merissä eliöt muuntuvat hitaammin kuin makeissa vesissä.

Teksti: Jenni Korhonen ja Kirsikka Mattila
Kuva: Jenni Korhonen