Usein kysyttyä valinnoista

Milloin hakulomakkeet ovat saatavilla?
Kaikkiin yliopistojen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä (yliopistohaku.fi) mukana oleviin hakukohteisiin (koulutuksiin) haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa maanantaina 3.3.2014. Yliopistohaku.fi- sähköisessä hakujärjestelmässä ovat mukana kaikki päävalinnat. Muissa valinnoissa on käytössä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan oma sähköinen hakulomake.

Ovatko valintakoekirjat todella ne, jotka verkkosivuilla on ilmoitettu?
Kyllä.

Jos minulla on yo-tutkinto ja jokin muu yleisen hakukelpoisuuden antava tutkinto, kummalla haen?
Hae yo-tutkinnolla. Mikäli olet suorittanut yo-tutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei hakemukseen tarvitse liittää virallista kopiota yo-tutkinnosta, sillä tiedot löytyvät rekisteristä.

Onko luokanopettajan koulutukseen erillisvalintaa opettajakokemusta tai/ja yliopisto-opintoja suorittaneille?
Luokanopettajan koulutukseen voi hakea päävalinnassa ja suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa. Jälkimmäisessä valintaryhmässä hakevilla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto (180op/120ov), johon tulee kokonaisuudessaan sisältyä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60op). Jos sinulla on jo aineenopettajan kelpoisuus, niin voit hakea erillisiin peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin.

Onko suorittamistani yliopistollisista opinnoista tai hankkimastani työkokemuksesta opettajana hyötyä luokanopettajan koulutuksen valinnoissa?
Ei sillä tavalla, että saisit niistä erityisiä pisteitä valinnassa. Opettajakokemuksen voit toki tuoda esille soveltuvuuskokeessa, ja opintokokonaisuuksia voit hyväksilukea opiskelupaikan saatuasi.

Olen hakenut Helsingin yliopistoon sekä luokan- että lastentarhanopettajan koulutukseen. Huomasin, että soveltuvuuskokeet pidetään samoina päivinä. Voiko käydä niin, että mikäli pääsen kummassakin valinnassa soveltuvuuskokeeseen asti, koe on kohdallani samana päivänä?
Ei, sillä mikäli pääset Helsingin yliopiston sekä luokan- että lastentarhanopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen, järjestämme soveltuvuuskoeosion kohdallasi siten, että pääset osallistumaan kumpaankin. Soveltuvuuskoe on molemmissa koulutuksissa yksipäiväinen. Myös muiden yliopistojen kasvatusalan soveltuvuuskokeiden takia on mahdollista muuttaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan koulutusten soveltuvuuskoeajankohtia.

Minkä muotoisia tehtäviä valintakokeessa on?
Se, mitä niistä voidaan paljastaa etukäteen, on kerrottu kunkin koulutuksen valintatiedoissa.

Logopedian kirjallinen koe järjestetään samana päivänä kaikissa Suomen yliopistoissa samaan aikaan. Voiko samalla kokeella hakea kaikkiin yliopistoihin?
Ei voi, sillä jokaisella yliopistolla on oma kokeensa. Täytyy siis jo hakuvaiheessa päättää, mihin yliopistoon hakee.

Pitääkö opinnot aloittaa heti samana syksynä?
Opinnot ja lukujärjestys on suunniteltu siten, että kaikki uudet opiskelijat aloittavat opintonsa heti opiskelupaikkansa saatuaan.

Tutkintoon johtavissa koulutuksissa opintoaika on rajattu. Opiskelija voi olla poissaolevana mistä tahansa syystä korkeintaan 4 lukukautta. Tämän lisäksi opiskelija voi olla poissaolevana lakisääteisten syiden (vapaaehtoinen asepalvelusaika, asevelvollisuuden suorittamisaika, siviilipalvelus sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) vuoksi. Tutkintoon johtavissa koulutuksissa ensimmäisen vuoden lykkäystä ei tarvitse anoa, vaan opiskelija vain ilmoittautuu poissaolevaksi. Ks. lisätietoja opintoaikaa rajaavasta laista.

Sen sijaan erillisten opintojen opintoaika on rajattu niin lyhyeksi, että näihin hyväksytyksi tullut voi anoa tiedekunnan dekaanilta oikeutta siirtää opintojensa aloittamista enintään yhdellä lukuvuodella. Oikeus voidaan myöntää asevelvollisuuden, vapaaehtoisen asepalveluksen, raskauden, äitiys- tai vanhempainvapaan tai poikkeustapauksessa muun hyväksyttävän syyn perusteella. Esimerkiksi ulkomailla oleskelun, työssä käynnin tai muussa oppilaitoksessa opiskelun perusteella oikeutta siirtää opintojen aloittamista ei myönnetä.

Olen kuullut, että minun ei kannattaisi ottaa toissijaista opiskelupaikkaa vastaan, jos haluaisin hakea ensi vuonna uudelleen ensisijaiseen vaihtoehtooni. Onko todellakin näin?
Haku yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on muuttumassa. Tulevaisuudessa hakeminen korkeakouluihin tapahtuu opintopolku.fi -portaalin kautta. Opintopolkuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla.