Valintakokeet - suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevat

Tervetuloa opiskelemaan!

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevat voidaan valita koulutukseen joko valintakokeen perusteella tai ilman valintakoetta esim. opintomenestyksen perusteella. Tällä sivulla on esitetty kunkin koulutuksen valintamenettely pääpiirteissään. Tarkista tarkemmat tiedot valintamenettelystä ja mahdollisista valintakokeista tiedekunnan hakuoppaasta.

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Tutustu tiedekunnan valintakoeohjeisiin ennen valintakoetta.

Valitse koulutus ja siirry valintatietoihin:

Erityispedagogiikan koulutus

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa erityispedagogiikan koulutukseen hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään kirjallisen VAKAVA-kokeen perusteella. Koe järjestetään tiistaina 5.5.2015 klo 13-15 kaikissa VAKAVA-valintakoeyhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Fonetiikan koulutus

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa fonetiikan koulutuksen hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta. Opiskelijat valitaan opintomenestyksen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutukseen hyväksytään enintään 11 opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään kirjallisen valintakokeen perusteella. Valintakoe on sama kuin avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnassa, ja se järjestetään maanantaina 25.5.2015 klo 9-13. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Kognitiotieteen koulutus

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa kognitiotieteen koulutukseen hyväksytään enintään kahdeksan (8) opiskelijaa. Opiskelijat valitaan suoritettujen opintojen ja opintosuunnitelman perusteella. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutukset

Kotitaloustieteen koulutukseen ja kotitalousopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa yhteensä enintään kaksi (2) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta opettajankoulutuslaitoksen kotitaloustieteen koulutuksen lausunnon perusteella. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Käsityönopettajan ja käsityötieteen koulutukset

Käsityötieteen koulutukseen ja käsityönopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa yhteensä enintään kaksi (2) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta opettajankoulutuslaitoksen käsityötieteen koulutuksen lausunnon perusteella. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Lastentarhanopettajan (suomenkielinen) koulutus

Lastentarhanopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa enintään viisi (5) opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta. Tarvittaessa hakijat asetetaan järjestykseen pääaineen opintomenestyksen perusteella. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Logopedian koulutus

Logopedian koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa enintään kolme (3) opiskelijaa. Hakijat voidaan tarvittaessa velvoittaa osallistumaan valintakokeeseen. Valintakoe on sama kuin päävalinnassa. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Luokanopettajan koulutus

Luokanopettajan koulutukseen hyväksytään suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa enintään 10 opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään ilman valintakoetta. Opiskelijat valitaan pääaineen aineopintojen kokonaisarvosanan ja kandidaatin tutkielman arvosanan osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa sijoitus määräytyy ensisijaisesti peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti tutkintoon kuulumattomien 1.8.2005 tai sen jälkeen suoritettujen yliopistollisten opintojen opintopistemäärän perusteella. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös

Psykologian koulutus

Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinnassa psykologian koulutukseen hyväksytään enintään 10 opiskelijaa. Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään kirjallisen valintakokeen perusteella. Suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevat tekevät kokeesta vain tilastomatemaattisen osan. Kaikille psykologian hakijoille kuuluu kaikki valintakoevaatimuksissa ilmoitettu materiaali (kts. hakuopas). Valintakoe järjestetään tiistaina 12.5.2015 klo 12-17. Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta

Paluu ylös