Valintakokeet - maisteriohjelmat

Tervetuloa opiskelemaan!

Maisteriohjelmien valintamenettelyt eroavat toisistaan. Pääsääntöisesti valinta perustuu hakuasiakirjoihin.
Tarkemmat tiedot kunkin maisteriohjelman valintamenettelystä löytyvät tiedekunnan hakuoppaasta.

Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma

Maisteriohjelmaan ei ole hakua vuonna 2015.

Master's Degree Programme in Adult Education and Developmental Work Research

Maisteriohjelmaan ei ole hakua vuonna 2015.

Master's Degree Programme in Intercultural Encounters

Valinta MDP in Intercultural Encounters -maisteriohjelmaan tapahtuu hakuasiakirjojen perusteella. Hakemukseen liitettäviä asiakirjoja ovat mm. motivaatiokirje, kandidaatintutkielman tiivistelmä, opintosuunnitelma sekä pro gradu -tutkielman alustava aihe ja tutkimussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Valinta varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan tapahtuu opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Tarvittaessa osa hakijoista voidaan kutsua soveltuvuuskokeeseen.

Pisteytettävät opintosuoritukset
Opiskelijavalinnassa pisteytetään kandidaatin tutkielman arvosana sekä alle 10 vuotta sitten (1.8.2005 tai sen jälkeen) suoritetut yliopistolliset opintokokonaisuudet, jotka eivät sisälly mihinkään tutkintoon.

Motivaatiokirje
Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan.

Soveltuvuuskoe
Tarvittaessa osa hakijoista voidaan kutsua soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuuden syvyyttä sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa. Hakijat, joiden hakukelpoisuuden perusteena oleva tutkinto tai muu hakijan suorittama tutkinto ja opinnot on suoritettu muussa kuin lastentarhanopettajan koulutuksessa tai muussa opettajankoulutuksessa, osallistuvat joka tapauksessa soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan heidän soveltuvuuttaan varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista vaativiin tehtäviin.