Hakeminen - päävalinnat

Tervetuloa opiskelemaan!

Kaikkiin yliopistojen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä mukana oleviin hakukohteisiin (koulutuksiin) haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi (Oma haku / Min ansökan -palvelu). Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintoon johtavista koulutuksista yliopistojen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä ovat mukana kaikki päävalinnat.

Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hakuoppaaseen.

Hakuaika

Päävalinnan hakuaika alkaa maanantaina 3.3.2014 ja päättyy tiistaina 1.4.2014 klo 16:15, jolloin myös postitse saapuvien hakemusten on oltava perillä. Viimeisen hakupäivän postileima ei riitä. Määräajan jälkeen tulevia hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakulomake

Yliopistohaku.fi-palvelussa voi mm. etsiä tietoa suomalaisten yliopistojen koulutustarjonnasta sekä täyttää ja lähettää hakemuksen. Kaikkien yliopistojen hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella.

Hakemista useampaan Helsingin yliopiston tiedekuntaan, yliopistoon tai korkeakouluun ei ole rajoitettu, mutta yliopistojen yhteishaussa voi hakea korkeintaan yhdeksään (9) hakukohteeseen. Tämän lisäksi hakukohteita on voitu rajata tiedekunnan sisällä tai yliopistojen välillä esim. yhteisvalinnoissa. Sähköinen hakulomake huomioi nämä rajoitukset automaattisesti.

Hakulomake ilmoittaa erikseen, mikäli tietyt hakukohteet tulee priorisoida keskenään. Lomakkeen ensimmäisellä sivulla valittu järjestys ei ole ensisijaisuusjärjestys.

Sähköinen hakulomake kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, koska lomakkeen täyttämiseen voi mennä paljonkin aikaa, jos samalla tutustuu eri hakukohteisiin. Järjestelmä ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Hakijan täytettyä ja lähetettyä hakemuksen, järjestelmä kertoo hakijalle, tarvitseeko hänen lähettää myös liitteitä. Lomakkeella kannattaa ehdottomasti ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite, sillä tällöin hakija saa myös sähköpostiinsa kuittauksen hakemuksen tallentumisesta. Myös mahdollisten hakemusliitteiden perille saapumista ja täydentämistä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. On huomioitava, että hakemus ei ole tallentunut järjestelmään, jos hakija ei saa sähköpostitse vahvistusta tai näytölle ei tule tekstiä ”hakemuksesi on lähetetty ja vastaanotettu”.

Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen lomake kannattaa lisäksi tallentaa tiedostona ja säilyttää todisteena hakemuksen jättämisestä. Lomakkeen voi tallentaa hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköisen hakulomakkeen viimeisellä sivulla. Hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä epäselvyyksissä voi olla yhteydessä yliopistohaun neuvontapalveluun puh. 02 9533 1011.

Hakija, joka ei pysty täyttämään lomaketta sähköisesti, voi tilata paperisen hakemuksen opetushallituksen yliopistohaun neuvontapalvelusta, puh 02 9533 1011. Paperiset hakemukset on palautettava määräpäivään klo 16:15. mennessä osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Kirje kannattaa postittaa kirjattuna, jotta hakemuksen lähettämisestä jää tosite.

Sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palveluun voi luoda käyttäjätilin tunnistautumalla verkkopankkitunnusten, HST-kortin tai mobiilivarmenteen avulla. Rekisteröitynyt hakija pystyy esimerkiksi muokkaamaan hakemustaan hakuaikana, tarkistamaan valinnan tulokset ja ottamaan opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Rekisteröityminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä sähköisen hakemuksen täyttämiseksi. Järjestelmä on avoinna ympäri vuoden ja vuorokauden lukuun ottamatta arkipäivinä huoltotöistä johtuvaa käyttökatkoa klo 08:00–10:00. Hakeminen on kuitenkin mahdollista vain hakuaikana. Ohjeet Oma haku -palvelun käytöstä ovat osoitteessa www.yliopistohaku.fi.

Mahdollisia muutoksia hakulomakkeella annettuihin hakukohdetietoihin voi tehdä vain hakuaikana rekisteröitymällä Oma haku -palveluun osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Jos lomakkeeseen tehdään muutoksia, niin viimeiseksi annetut tiedot jäävät voimaan. Yhteystietoja voi muuttaa läpi vuoden Oma haku -palvelussa osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Hakijan tekemistä yhteystietojen muutoksista lähtee ilmoitus yliopistoihin, joihin hän on lomakkeellaan hakee. Yhteystietojen muutoksista voi ilmoittaa yliopistojen hakijapalveluihin myös puhelimitse. Helsingin yliopiston hakijapalvelut 02941 24140.

Liitteet

Hakemuksiin merkittävät tiedot ja tarvittavat liitteet voivat vaihdella koulutuksittain ja siksi liitteet tulee tarkastaa kyseisen koulutuksen valintaperusteista.

 • Kun hakuperusteena on ylioppilastutkinto, kopion tutkintotodistuksesta ja lukion päättötodistuksesta sekä tutkinnon arvosanojen korotuksista lähettävät ainoastaan ennen vuotta 1990 ylioppilastutkintonsa suorittaneet. Jos ylioppilastutkinto on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkinto valmistuu keväällä 2014, ei siitä tarvitse lähettää todistusjäljennöstä.
 • Kun hakuperusteena on IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinto, tulee siitä lähettää todistusjäljennös. RP-, IB- tai EB-todistuksia ei tarvitse käännättää. Suomenkielinen Reifeprüfung-vastaavuustodistus ei kelpaa, vaan RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulereife. IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka;The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lähtien).
 • Kun hakuperusteena on ammattikorkeakoulu- tai muu valintaperusteissa määritelty hakukelpoisuuden antava tutkinto, tulee siitä lähettää todistusjäljennös.
 • Kun hakuperusteena on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, tulee siitä lähettää todistusjäljennös. Todistuksesta tulee toimittaa myös virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Ulkomailla suoritetun tutkinnon tapauksessa kelpaa myös kopio Opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä.
 • Kun hakija on suorittanut käsityön lukiodiplomin ja on hakemassa käsityönopettajan koulutukseen, tai kun hakija on suorittanut kotitalouden lukiodiplomin ja on hakemassa kotitalousopettajan koulutukseen, tulee suorituksesta lähettää todistusjäljennös.
 • Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan koulutuksiin haettaessa hakijan tulee todistaa suomen tai ruotsin kielen taito tiedekunnan ohjeiden mukaisesti (katso riittävä kotimaisen kielen taidon osoittaminen).
 • Jos hakija on ilmoittanut hakulomakkeella useamman korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon, riittää korkeakoulukelpoisuuden toteamiseen kopio vain yhden tutkinnon tutkintotodistuksesta. Jos hakijalla on sekä ylioppilastutkinto että jokin muu tutkinto, kannattaa hakijan toimittaa hakukelpoisuuden osoittavana todistuksena ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (IB, EB, RP) todistus, koska tällöin hakijan on mahdollista saada lähtöpisteitä.
 • Mikäli hakija on epävarma ylioppilastutkintonsa valmistumisesta, mutta on suorittanut myös jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, niin hänen kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta. Jos ylioppilastutkinto kuitenkin valmistuu tiedekunnan asettamaan määräaikaan mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon.
 • Jos hakijan todistuksessa oleva nimi on eri kuin hänen nykyinen nimensä eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, niin hakijan tulee toimittaa liitteiden ohessa asiakirja, josta nimenmuutos käy ilmi.

Puutteellisia todistuksia ei voida huomioida, eikä niiden perusteella voida antaa pisteitä. Mikäli hakija ei osoita korkeakoulukelpoisuuttaan vaaditulla tavalla eikä sitä sitä voida todentaa ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä, niin hakemus hylätään.

Liitteet voivat olla valokopioita. Niiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Liitteiden toimitusosoite

Liitteet, joihin on merkitty, mihin hakukohteisiin on hakemassa, toimitetaan hakukohteen mukaan:

1. Kaikki hakijat (paitsi luokanopettajan ja/tai suomenkieliseen lastentarhanopettajan koulutukseen hakevat) toimittavat liitteet hakuajan päättymiseen 1.4.2014 klo 16:15 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin:

Hakijapalvelut
PL 3 (Fabianinkatu 33, 1. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Mikäli liitteissä on puutteita tai niitä ei ole toimitettu, niin hakijaa pyydetään täydentämään hakemustaan. Täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Liitteet voi toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti yliopiston päärakennuksen aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon.

2. Luokanopettajan koulutukseen ja/tai suomenkieliseen lastentarhanopettajan koulutukseen hakevat toimittavat liitteet 9.4.2014 klo 16:15 mennessä Jyväskylän yliopistoon:

Hakija- ja opiskelijapalvelut
PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto

Yliopistoille ei pidä lähettää alkuperäisiä tutkintotodistuksia. Liitteitä ei palauteta hakijoille.

Vuonna 2014 valmistuvat tutkinnot

Jos hakuperusteena on keväällä 2014 valmistuva suomalainen ylioppilastutkinto, niin korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa liitettä ei tarvitse toimittaa. Tutkinnon on valmistuttava viimeistään 2.6.2014. Jos ylioppilastutkinnon valmistuminen on epävarmaa, mutta hakija on suorittanut myös jonkin muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon, niin hänen kannattaa toimittaa liite kyseisestä tutkinnosta. Jos ylioppilastutkinto kuitenkin valmistuu 2.6.2014 mennessä, niin siitä mahdollisesti saatavat lähtöpisteet otetaan automaattisesti huomioon.

Jos korkeakoulukelpoisuuden perusteena on jokin muu tutkinto, joka myönnetään vasta 1.4.2014 tai sen jälkeen, niin hakijan tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä ennakkoarvio tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mihin tutkintoon hän on valmistumassa ja missä oppilaitoksessa sitä suorittaa. Tutkinnon tulee kuitenkin valmistua viimeistään 29.7.2014.

Valmistumassa olevasta International Baccalaureate -tutkinnosta tulee toimittaa ennakkoarvio (Candidate Predicted Grades), European Baccalaureate -tutkinnosta koulun myöntämä ennakkoarvio ja Reifeprüfung -tutkinnosta ennakkoon saatava tutkintotodistuksen arvosanasivu hakuajan päättymiseen mennessä. Lähtöpisteet lasketaan ennakkoarvion perusteella, mikäli ennakkoarviossa on hakukohteen lähtöpisteytyksessä käytettävät arvosanatiedot.

Jos hakija on valmistumassa ammatilliseen perustutkintoon tai muuhun korkeakoulukelpoisuuden tuottavaan tutkintoon, niin hänen tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus, josta käy ilmi, mitä tutkintoa hän suorittamassa ja missä oppilaitoksessa. Todistuksesta tulee käydä ilmi tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika.

Ennakkoarviolla hakeneen valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, hänen tulee toimittaa hakijapalveluihin 29.7.2014 klo 16:15 mennessä:

 • IB-tutkinnosta lopulliset arvosanat (Diploma Programme (DP) Results)
 • EB-tutkinnosta virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • Reifeprüfung-tutkinnosta virallisesti oikeaksi todistettu kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife
 • Muista tutkinnoista virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta,

jotta ehdollinen hyväksyntä voidaan vahvistaa ja hyväksytty voi kirjoittautua yliopistoon.

Jos hakija suorittaa korkeakoulukelpoisuuden tuottavan ammatillisen tutkinnon hakuajan päättymisen jälkeen näyttötutkintona ilman, että on osallistunut tutkintoon valmistavaan koulutukseen, hänen tulee ilmoittaa kirjallisesti hakijapalveluihin, mikä näyttötutkintona suoritettu ammatillinen tutkinto hänelle myönnetään 1.4.–29.7.2014 välisenä aikana. Hakija todetaan ehdollisesti korkeakoulukelpoiseksi oppilaitoksen myöntämän ennakkoarvion (tai näyttötutkinnon suorittajana oman ilmoituksensa) perusteella ja valintapäätös tehdään ehdollisena. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi, hänen tulee toimittaa hakijapalveluihin 29.7.2014 klo 16:15 mennessä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestaan, joka on päivätty 1.4.–29.7.2014 välisenä aikana, jotta ehdollinen hyväksyntä voidaan vahvistaa ja hakija voi kirjoittautua yliopistoon.

Virallinen käännös

Ulkomaisesta todistuksesta on todistuskopion lisäksi toimitettava virallinen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole mikään näistä. Virallinen käännös voi olla joko 1) todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös, 2) virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä, 3) virallisen kääntäjän tekemä käännös tai 4) virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä.

Opetushallitus ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista virallisista (eli auktorisoiduista) kääntäjistä.

Hakukelpoisuuden perusteena Helsingin yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto tai opinto-oikeus Helsingin yliopistossa

Mikäli hakija haluaa osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa korkeakoulututkinnolla, joka on suoritettu Helsingin yliopistossa, niin hänen tulee ilmoittaa hakijapalveluihin, että haluaa käyttää tätä hakuperusteenaan, jotta asia voidaan tarkistaa opiskelijarekisteristä. Kopiota tutkintotodistuksesta ei tässä tapauksessa tarvitse toimittaa, vaikka hakulomake sitä pyytää. Tässä tapauksessa hakija ei kuitenkaan voi saada lähtöpisteitä.

Mikäli hakija haluaa osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa Helsingin yliopiston jonkin tiedekunnan hänelle jo myöntämällä vastaavan tasoisen tai ylemmän tutkinnon suoritusoikeudella, hänen tulee ilmoittaa hakijapalveluihin, että haluaa käyttää tätä hakuperusteenaan, jotta asia voidaan tarkistaa opiskelijarekisteristä. Hakija ei kuitenkaan voi saada lähtöpisteitä. Mikäli hakija haluaa käyttää hakuperusteenaan jonkin muun yliopiston myöntämää tutkinnonsuoritusoikeutta, hänen tulee toimittaa virallinen opintorekisteriote, josta tutkinnonsuoritusoikeus ilmenee.

Valintakokeeseen osallistumista koskeva erivapaus

Mikäli hakija on saanut kanslerilta tai tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeeseen, niin hänen tulee toimittaa valokopio päätöksestä tai ilmoittaa hakijapalveluihin, milloin ja mihin tiedekuntaan erivapaus on myönnetty. Tiedot tarkistetaan hakijapalveluissa.