Hakeminen - päävalinnat

Tervetuloa opiskelemaan!

Kaikkiin korkeakoulujen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä mukana oleviin hakukohteisiin (koulutuksiin) haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku-palvelussa. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintoon johtavista koulutuksista korkeakoulujen yhteisessä sähköisessä hakujärjestelmässä ovat mukana kaikki päävalinnat.

Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hakuoppaaseen.

Hakuaika

Päävalinnan hakuaika alkaa tiistaina 17.3.2015 ja päättyy torstaina 9.4.2015 klo 15:00, jolloin myös postitse saapuvien hakemusten on oltava perillä. Viimeisen hakupäivän postileima ei riitä. Määräajan jälkeen tulevia hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakulomake

Opintopolku.fi-palvelussa voi mm. etsiä tietoa suomalaisten korkeakoulujen koulutustarjonnasta sekä täyttää ja lähettää hakemuksen. Kaikkien korkeakoulujen hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella.

Hakemista useampaan Helsingin yliopiston tiedekuntaan, yliopistoon tai korkeakouluun ei ole rajoitettu, mutta korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea korkeintaan kuuteen (6) hakukohteeseen. Tämän lisäksi hakukohteita on voitu rajata tiedekunnan sisällä tai yliopistojen välillä esim. yhteisvalinnoissa. Sähköinen hakulomake huomioi nämä rajoitukset automaattisesti.

Sähköinen hakulomake kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, koska lomakkeen täyttämiseen voi mennä paljonkin aikaa, jos samalla tutustuu eri hakukohteisiin. Järjestelmä ohjaa lomakkeen täyttämisessä, antaa tietoa hakemisesta ja kertoo hakijalle, tarvitseeko hänen lähettää myös liitteitä. Lomakkeella kannattaa ehdottomasti ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite, sillä tällöin hakija saa sähköpostiinsa kuittauksen hakemuksen tallentumisesta. Myös mahdollisten hakemusliitteiden perille saapumista ja täydentämistä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Katso myös: Helsingin yliopiston hakijapalveluiden yhteishaun ohjeet.

Liitteet

Hakukelpoisuus ja riittävä kielitaito tulee tarvittaessa osoittaa liitteillä. Tarvittavat liitteet voivat vaihdella hakukohteittain, ja siksi ne tulee tarkastaa kyseisen koulutuksen valintaperusteista käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hakuoppaasta.

Lisätietoja liitteistä ja niiden toimittamisesta.