Opiskelijavalinnat - ajankohtaista

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa tutustumaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan koulutuksiin ja hakutietoihin.

Tiedekunnan opiskelijavalintasivuilla ovat yleisesti esiteltynä koulutukset sekä niiden haku- ja valintamenettelyt. Kattava hakutieto löytyy sivun oikeassa palstassa olevasta hakuopas -linkistä.

Ajankohtaista

  • Erillisten erityisopettajan opintojen 2016 opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu 13.4.2016.
  • Opettajan pedagogisten opintojen (= aineenopettajan koulutus) 2016 opiskelijavalinnan
    I vaiheen tulokset = kokeisiin kutsuttavat julkistettu 1.4.2016.
  • STEP - Subject Teacher Education Programme in English: Results of the student selection's phase I, 1 April 2016
  • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin ei ole hakua keväällä 2016.

Valintakoesalit / Platserna för urvalsprovet

10.5.2016 Psykologian kokeen salijako

12.5.2016 klo 9-13 Kasvatieteiden maisterihaun ja avoimen väylän valintakoe: Siltavuorenpenger 10, aud 230

12.5.2016 kl 9-13 Urvalsprovet för utbildningen i pedagogik: Brobergsterrassen 10, aud 230

16.5.2016 Logopedian ja fonetiikan valintakokeiden salijako ilmoitetaan viimeistään torstaina 12.5.

Valintakoeaineistot 2016

Material för urvalsprovet 2016, svenskspråkiga utbildningar