Tiedekunta Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

Sosiaalinen media


LInkedIn


Think with #helsinkiuni

Uusi kirja Suomen koulutusjärjestelmästä

MIracle of EducationKaikkien korviin on kantautunut huolestuttavia viestejä koulujen välisten erojen kasvusta. Hyvinvointi ja osaaminen kasaantuvat. Kansainvälisesti vertaillen perusasiat ovat meillä kaikesta huolimatta toistaiseksi hyvin: opettajia arvostetaan, opettajankoulutukseen hakeutuu lahjakkaita nuoria ja opettajat koulutetaan korkeammin kuin juuri missään muualla.

Opettajankoulutuksen päämääränä pidetään, että opettajaksi opiskeleva omaksuu työhönsä tutkimuslähtöisen lähestymistavan. Yliopistolla opitaan soveltamaan uusimpia tutkimustuloksia. Pedagoginen asiantuntemus auttaa opettajanhuoneen arjessa: arvioimaan omaa työtä ja sovittamaan opetusmetodit erilaisten oppijoiden tarpeisiin.

Juuri julkaistun Miracle of Education. The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools -kirjan esittelemässä kyselytutkimuksessa opettajat ilmaisevat arvostavansa tutkimuslähtöistä lähestymistapaa.

―Meillä on koulussa useita asperger-taustaisia oppilaita, helsinkiläinen lukion englannin ja saksan lehtori Helena Niku antaa esimerkin.
— Heitä opettaessani olen muistellut auskultointiajan pedagogisia tutkimuksia.

Kyselyn mukaan tutkimuslähtöinen lähestymistapa tarkoittaa tuleville ja kouluissa jo puurtaville opettajille muun muassa avoimuutta uudelle tiedolle ja aktiivisuutta osaamisen kehittämisessä.

Hannele Niemen, Auli Toomin ja Arto Kallioniemen toimittamassa kirjassa suomalaista koululaitosta valotetaan useista muistakin suunnista, yli kolmenkymmenen asiantuntijan voimin. Luodattavana ovat muun muassa koulujärjestelmämme yhteiskunnalliset taustat, opettajien käsitykset oman työnsä tarkoituksenmukaisuudesta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.

Miracle of Educationon suunnattu etenkin kansainvälisille tutkijoille, opettajille, opiskelijoille, journalisteille ja päättäjille, ja se on yksi askel kehitettäessä pedagogisen osaamisen ulkomaanvientiä.

Kirjan julkistamistilaisuus Tiedekulmassa torstaina 22.3. kello 14.

Teksti: Maria Niku
20.3.2012

Ajankohtaista

Väitökset

Tutkimustietojärjestelmä