Tiedekunta Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

Sosiaalinen media


LInkedIn


Think with #helsinkiuni

Ideasipuli Päivi Palojoelle

Päivä PalojokiRuokatoimittajat ry:n tunnustuspalkinto, Ideasipuli, annetaan Gastro-messuilla professori Päivi Palojoelle, joka on tehnyt pitkäjänteistä, monipuolista ja merkittävää akateemista työtä kotitalousalan arvostuksen nostamiseksi ja ruokakulttuurin edistämiseksi.

Valintaperusteluissaan Ruokatoimittajat ry toteaa seuraavaa: Dosentti, kasvatustieteen tohtori Päivi Palojoki on työskennellyt Helsingin yliopistossa lähes 25 vuotta tutkimus- ja opetustyössä. Hänen ansioluettelonsa on vaikuttava ja hänen työtään arvostetaan laajasti myös kansainvälisesti.

Päivi Palojoki on tehnyt valtavan työn ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurihankkeen tieteellisenä johtajana. Sisulla ja sitkeydellä virkaan tarvittava rahoitus järjestyi ja professuuri täytettiin.

Yhdistys kiittää Päivi Palojokea pitkäjänteisestä uurastuksesta kotitalouksien hyvinvoinnin eteen. Paitsi Päivi Palojoen rautaista ammattitaitoa, myös hänen positiivista ja valoisaa asennettaan  sekä kykyään puhua tieteestä kansankielellä kiitetään.
Ruokatoimittajat ry kannustaa Päivi Palojokea jatkamaan laadukasta työtä kotitalousopettajankoulutuksen ja ruokakulttuurin kehittämisen saralla.

Ruokatoimittajat ry on ruokajournalismin ammattilaisista koostuva yhdistys, joka liittää eri tiedotusvälineiden freelance- ja vakituiset ruokatoimittajat yhteen.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja ottaa aktiivisesti kantaa alan kysymyksiin. Yhdistys palkitsee Ideasipulilla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat antaneet tuoreen ja idearikkaan panoksen ruokakulttuurin hyväksi. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja sitä on jaettu vuodesta 1991. Palkintoon kuuluvan keraamisen sipulin on tehnyt keramiikkataiteilija Sirpa Vapaavuori.

Lisätietoja:
www.ruokatoimittajat.fi

Teksti: Mari Peltonen
14.3.2012

Ajankohtaista

Väitökset

Tutkimustietojärjestelmä