Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Tietoa tiedekunnasta:

Osoite:

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A, 2. krs
(Minerva-talon uusi puoli)
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Yhteystiedot >>

Palaute:

Kirja vuorovaikutuksen kehityksestä

Logopedian professori Kaisa Launosen kirja "Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin" antaa perustietoa vuorovaikutuksen kehityksestä ja sen tukemisesta erityisesti henkilöille, jotka päivittäin kohtaavat vaikeavammaisia henkilöitä.

Vaikka teoksen painopiste onkin vaikeimmin vammaisten ihmisten vuorovaikutuksessa, tarkastellaan siinä varhaista vuorovaikutusta myös normaalisti kehittyvien lasten näkökulmasta syntymästä aina siihen vaiheeseen, jossa he alkavat siirtyä puhekielen käyttöön.

Kirjan lähtökohtana on ajatus, että vuorovaikutuksen toimivuus on aina molempien osapuolten yhteistä tulosta. Siksi tarkastelun kohteena ovat poikkeavasti kehittyvien ihmisten rinnalla heidän kumppaninsa, siis myös kirjan lukija itse.

Vuorovaikutus alkaa syntymästä ja vuorovaikutustaidot kehittyvät koko elämän ajan. Vuorovaikutustaidot luovat kielen kehityksen perustan. Kirjan mukaan vaikeimminkin vammaisten ihmisten vuorovaikutus voi toimia yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, jos heidän läheiset kumppaninsa osaavat käyttää heidän välillään parhaiten toimivia keinoja.

Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat varhaisen vuorovaikutuksen keinoilla toimivia kumppaneita, tai joita varhainen vuorovaikutus kiinnostaa muuten ilmiönä: vanhemmille, hoitajille, opettajille, puheterapeuteille ja muille kuntoutustyöntekijöille sekä opiskelijoille.

Kaisa Launonen:
Vuorovaikutus - kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin
Julkaisija: Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike puh. (09)3480 9350, opike@kvl.fi

Teksti: Tiina Salo
30
.8.2007

Uutiset:

Ajankohtaista:

Yliopistolaisille:

Alma - HY:n intranet