Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Tietoa tiedekunnasta:

Osoite:

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A, 2. krs
(Minerva-talon uusi puoli)
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Yhteystiedot >>

Palaute:

Autismi ja mielen lukemisen taito

Yksityiskohta Konnun väitöskirjan kannesta

Elina Konnun autistista käyttäytymistä käsittelevää väitöstutkimusta varten kehitettiin mielen teorian kokeita täydentävä kori & kassi -testi.

Erityispedagogiikan alaan kuuluvassa, 17.12.2005 tarkastettavassa väitöskirjassa ”Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde: tapaustutkimuksia” Kontu selvittää autistista käyttäytymistä ja autistien vuorovaikutusta, sosiaalista toimintaa ja mielen lukemisen taitoa mielen teorian kokeiden (The Theory of Mind) avulla.

Teorian tarkoituksena on selittää ihmisen kykyä havaita tai päätellä toisten ihmisten mielen tiloja, kuten heidän ajatuksiaan, uskomuksiaan, halujaan ja tavoitteitaan. Teoriaa on käytetty autismitutkimuksessa erittelemään autistisen käyttäytymisen kirjoa. Esimerkiksi henkilö, jolla on autismi, saattaa kärsiä mielensokeudesta ja sen seurauksena hänellä on selektiivisiä vaikeuksia tulkita toisen ihmisen käyttäytymistä.

Konnun tutkimukseen osallistuneita 15 autistiseksi diagnosoitua henkilöä testattiin klassisilla mielen teorian kokeilla, mutta testit osoittautuivat puutteellisiksi. Tutkimusta varten kehitettiin uusi kori & kassi-testi mittaamaan virheellisiä uskomuksia mielen teorian mukaan.

Osallistujien vastaukset mielen teorian kokeissa olivat epämääräisiä tai niitä oli vaikea luokitella klassisen mielen teorian viitekehyksessä. Kommunikaatiosuhde testaajan ja koehenkilön välillä muodostui merkittäväksi selittäjäksi sille, millaisia vastauksia saatiin mielen teorian kokeista ja millaisia havaintoja saatiin tutkimuksen tapauksista musiikkiterapiatilanteissa. Autismista saatiin erilaista tietoa riippuen siitä millaisessa kommunikaatiosuhteessa tietoa kerättiin.

Katso tarkemmat tiedot Elina Konnun väitöstilaisuudesta yliopiston tapahtumakalenterista.

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Yksityiskohta Elina Konnun väitöskirjan kannesta
14.12.2004

Uutiset:

Ajankohtaista:

Yliopistolaisille:

Alma - HY:n intranet