PRAKTIKUMIKÄSIKIRJA

 
   
 
 

PRAKTIKUMIKÄSIKIRJA on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen opetusharjoittelun opas. Se on tarkoitettu opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen yliopiston laitoksilla, normaalikouluissa ja kenttäoppilaitoksissa. Tavoitteena on tukea opetusharjoittelijaa kasvatustieteellisissä, erityisesti pedagogisissa opinnoissa ja opettajaksi kasvamisessa. Pyrkimyksenä on myös tarjota opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle välineitä ohjaustyöhön. Verkkokäsikirjaa kehitetään palautteen ja saatujen kokemusten perusteella. Käsikirjan avulla tuodaan kokoavasti julki opettajankoulutukseen kuuluvia harjoittelukäytäntöjä ja pyritään herättämään keskustelua siitä, millaisia opettajia laitoksilla halutaan Kouluttaa.

 
   
 

Sisällysluetteloon

 
   
 

Praktikumikäsikirja 2014
Studia Pædagogica 33
Tekijät: Erja Syrjäläinen, Riitta Jyrhämä ja Liisa Haverinen. Verkkoversio: Eeva Mussaari.

Päivitetty: Marraskuu 2008