Condus ja muut järjestöt Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

Opiskelijajärjestöt

Opiskelijoita kirjaston aulassa

Tiedekunnan kaikki opiskelijajärjestöt tekevät yhteistyötä kuulumalla tiedekuntajärjestö Condukseen, jonka hallituksessa on jokaisen kolmentoista järjestön edustajat mukana. Conduksella ei ole suoria henkilöjäseniä, vaan ainekohtaiset opiskelijajärjestöt ovat sen jäsenistö. Condus edustaa tiedekunnan opiskelijoita kaikissa virallisissa yhteyksissä ja järjestää muutamia tiedekunnan yhteisiä juhlatilaisuuksia vuosittain.

Mitä käytännön hyötyä tällaisesta järjestöstä sitten on?

Tiedekunnan opiskelija-aktiivit ja järjestöt pysyvät kärryillä siitä, mitä lähiympäristössä on tapahtumassa ja mihin tulee ottaa kantaa. Myös tiedotus tiedekunnan suunnalta opiskelijoille onnistuu helpommin kootusti opiskelijajärjestön kautta ja lisäksi tiedekuntajärjestö nimeää virallisiin toimielimiin tiedekunnan opiskelijoiden edustajat.

Tiedekuntajärjestöllä on myös mahdollisuus järjestää erilaisia tapahtumia juhlienkin lisäksi. Jos on joitain hyviä seminaari- tai muita opintoihin liittyviä tapahtumaideoita, on tdk-järjestö oikein hyvä foorumi niiden toteuttamiseksi!

Vaikutuskanavat ja -mahdollisuudet kaikissa ongelmallisissa tilanteissa ovat tärkeitä. Tiedekuntajärjestö on yksi erittäin hyvä keino tuoda asioita esille ja saada niihin opiskelijoita tyydyttävä ratkaisu.

Tiedekunnan ainejärjestöt

Tiedekunnassa on kolmetoista ainejärjestöä. Niiden toiminta on samantapaista kuin tiedekuntajärjestönkin, mutta ne ovat lähempänä laitos- tai oppiainetasoa.

Kattojärjestöjen kattojärjestö

Kaikkien Helsingin yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö on HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, jonka alle kuuluvat niin ainejärjestöt, tiedekuntajärjestöt kuin yksittäiset opiskelijatkin.

Lisätietoja