Opiskelu Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A, 2. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

 

Flamma

Opintoneuvonta

Perustietoa yliopistosta

Kaikkia tiedekunnan koulutuksia koskevaa yleistä opintoneuvontaa antavat tiedekunnan opintoneuvojat. Heiltä voi kysyä neuvoa sähköpostitse (kaytt-neuvonta(at)helsinki.fi), puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Kysymykset voivat liittyä mm. opiskelijavalintaan ja opinto-oikeuksiin, samoin tutkinnon suorittamiseen ja tutkintorakenteeseen.

Opintoneuvojien vastaanotto- ja puhelinajat 1.9.-31.5. välisenä aikana ovat ma, ti ja to 12-15 sekä ke 14-17.
Poikkeukset opintoneuvojien vastaanotto- ja puhelinajoissa:
-

Huom! Kesällä (kesä- ja elokuu) vastaanotto- ja puhelinajat ovat ma-to klo 9-12. Heinäkuussa toimisto on suljettu. Sähköposti kaytt-neuvonta(at)helsinki.fi, puhelin 191 20509 tai 191 20510, faksi 191 20520.

Lähettäessäsi sähköpostia opintoneuvojille ja opintosihteereille ilmoita viestissäsi seuraavat tiedot:

  • opiskelijanumero tai henkilötunnus
  • pääaine tai koulutus.

Todistuspyyntöjä käsittelevät opintosihteerit.

Opintosihteerien vastaanottoajat 1.9.-31.5. välisenä aikana ovat
ma, ti ja to 12-15 sekä ke 14-17.
Poikkeukset opintosihteerien vastaanottoajoissa:
-

Huom! Kesällä (kesä- ja elokuu) vastaanottoajat ovat ma-to klo 9-12. Heinäkuussa toimisto on suljettu. Puhelin 191 20507 tai 191 20508, faksi 191 20520.

Käyntiosoite on Siltavuorenpenger 5 A, 2. kerros (Minerva-talon uusi puoli). Postiosoite on PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A),
00014 Helsingin yliopisto.

Myös opintoasiainpäällikkö, opintoasiainkoordinaattorit ja kansainvälisten asioiden suunnittelija neuvovat opintoasioissa.
Vastaanotot sopimuksen mukaan.

Oman koulutuksen opinnoista, kuten kursseille ja tentteihin ilmoittautumisesta ja opintojen rekisteröinneistä saa neuvoa oman koulutuksen toimistosta. Amanuenssit hoitavat oman pääaineen/koulutuksen ohjausta sekä opintojärjestelyihin ja oman pääaineen/koulutuksen opintojen korvaavuusasioihin liittyviä tehtäviä.

Yliopiston opiskelijaneuvonta

Yleinen, koko yliopistoa koskeva opiskelijaneuvonta kuuluu Helsingin yliopiston opiskelijapalveluiden alaiseen opiskelijaneuvontaan. Käyntiosoite on Fabianinkatu 33 (yliopiston päärakennus), 1. kerros.

Opiskelijaneuvonta antaa myös opintotukineuvontaa, ja ottaa vastaan opintotukihakemuksia. Opiskelijaneuvonnassa on myös erityisneuvontapalveluja, kuten vammaisten opiskelijoiden neuvonta, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden neuvonta ja tietopalvelu.

Yliopiston opintopsykologit

Opintopsykologit tarjoavat ohjausta Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjaston neuvonta ja tietotekniikan tuki