Erilliset opinnot tiedekunnan oppiaineissa

Tilastotieteen opetusta

HUOM! Yliopiston säästöjen vuoksi keväällä 2016 voi hakea erillistä opinto-oikeutta vain seuraaviin opintoihin:
- Erilliset erityisopettajan opinnot (hakuaika päättyy 1.2.2016)
- Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (hakuaika päättyy 1.3.2016)
- Psykologin kelpoisuuden tuottavat opinnot (esim. psykologian alan tutkinto on suoritettu ulkomailla ja saadakseen psykologin kelpoisuuden Suomessa, on suoritettava kelpoisuusopintoja) (hakuaika päättyy 6.4.2016)
Muihin opintoihin ei voi hakea erillistä opinto-oikeutta keväällä 2016.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea henkilö, joka ei ole Helsingin yliopiston, JOO-sopimusyliopistojen tai -korkeakoulujen tutkinto-opiskelija. Erillisten opintojen suoritus-oikeuksia voidaan myöntää vain sellaisiin opintoihin, joita ei ole mahdollista suorittaa avoimessa yliopistossa.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät pääsääntöisesti 30.4. ja 31.10. (katso tarkemmin kunkin aineen kohdalta). Suoritusoikeutta haetaan hakulomakkeella. Hakulomake tulee palauttaa Siltavuorenpenkereen opintotoimistoon (Siltavuorenpenger 5 A, K1-kerros, huone K141d tai Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimisto, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto).

Erilliset opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia (poikkeuksena erilliset opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot ja erilliset monialaiset opinnot, jotka ovat maksuttomia).

Lisätietoja erillisten opintojen hinnoista.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan erilliset opinnot

Lisäajan hakeminen erilliseen opinto-oikeuteen

Tutkinto-opiskelijana saadun opettajan pedagogisten opintojen sivuaineoikeuden muuttaminen erilliseksi opinto-oikeudeksi

Todistus suoritetuista erillisistä opinnoista

Erillisinä opintoina voi suorittaa seuraavia käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoja:

Huomioithan, että opinnot sisältävät läsnäoloa vaativaa opetusta, joka järjestetään arkisin klo 8-17 välisenä aikana.

Erilliset erityisopettajan opinnot
Opinnot antavat kelpoisuuden toimia pohjakoulutuksesta riippuen erityisopettajana, erityisluokanopettajana tai varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta

Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikasta voi suorittaa syventävät opinnot. Erillinen opinto-oikeus myönnetään alkukuulustelun perusteella. Opinto-oikeutta voi hakea vain kevään haussa.
Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta

Fonetiikka (yleinen linja)
Fonetiikasta voi suorittaa perus-, aine- ja syventävät opinnot.
Lisätietoja fonetiikan koulutuksen yleisen linjan opetuksesta

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteistä voi suorittaa syventävät opinnot. Erillinen opinto-oikeus kasvatustieteiden syventäviin opintoihin myönnetään alkukuulustelun perusteella. Alkukuulustelu järjestetään syksyllä ja keväällä. Lisätietoa opinnoista ja hakemisesta.

Kasvatustieteen (erityisesti ainedidaktiikan) syventävät opinnot
Erillistä opinto-oikeutta voi hakea kaksi kertaa vuodessa (toukokuun loppuun mennessä ja marraskuun loppuun mennessä). Lisätietoja

Kotitaloustiede
Kotitaloustieteestä voi suorittaa perus-, aine- ja syventävät opinnot. Erillinen opinto-oikeus myönnetään alkukuulustelun perusteella. Opinto-oikeutta voi hakea vain kevään haussa. Erillisen opinto-oikeuden hakemuksen lisäksi on ilmoittauduttava alkukuulusteluun.
Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta

Käsityötiede
Käsityötieteestä voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Erillinen opinto-oikeus myönnetään alkukuulustelun perusteella. Opinto-oikeutta voi hakea vain kevään haussa. Erillisen opinto-oikeuden lisäksi on ilmoittauduttava alkukuulusteluun.
Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta

Logopedia
Logopediasta voi suorittaa perusopinnot. Logopedian aineopintoihin kuuluvaan opintojaksoon LAT6 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (3 op) voi hakea erillistä opinto-oikeutta perustellusta syystä. Opinto-oikeutta voi hakea vain kevään haussa. Tietoa logopedian opetuksesta

Luokanopettajan koulutuksen monialaiset opinnot
Monialaisiin opintoihin voi hakea erillistä opinto-oikeutta henkilöt, joilla on perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus ja henkilöt, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Monialaisiin opintoihin ei ole hakua 2016.

Opettajan pedagogiset opinnot
Opinnot tuottavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Hakijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto.
Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta

Psykologia
Psykologian syventäviin opintoihin myönnetään erillinen opinto-oikeus perustellusta syystä. Hakijalta voidaan edellyttää tasokokeeseen osallistumista. Lisätietoja

Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineopinnot (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op)

 • Elämänkatsomustieto, perusopinnot (yhteistyössä useiden tiedekuntien kanssa)
 • Esi- ja alkuopetus, perus- ja aineopinnot
 • Historia, perusopinnot (yhteistyössä humanistisen tiedekunnan kanssa)
 • Kasvatuspsykologia, perus- ja aineopinnot
 • Kuvataide, perusopinnot
 • Liikunta, perusopinnot
 • Maantiede, perusopinnot (yhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa)
 • Matematiikka, perusopinnot (yhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa)
 • Mediakasvatus, perus- ja aineopinnot
 • Monikulttuurisuuskasvatus, perusopinnot
 • Musiikki, perusopinnot
 • Puhe- ja draamakasvatus, perusopinnot
 • Suomi toisena kielenä, perusopinnot
 • Taito- ja taideaineet, perus- ja aineopinnot
 • Tekninen työ, perus- ja aineopinnot
 • Uskonto, perusopinnot (yhteistyössä teologisen tiedekunnan kanssa)
 • Ympäristötieteen monitieteinen opintokokonaisuus, perusopinnot (yhteistyössä useiden tiedekuntien kanssa)
 • Äidinkieli ja kirjallisuus, perusopinnot

Yllä mainittuihin opettajankoulutuslaitoksen opintoihin etusijalla ovat opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-opiskelijat. Erillistä opinto-oikeutta voi hakea vain kevään haussa.

Erillisten opintojen hinnat:

Tiedekunnat perivät erillisistä opinnoista 15 € / opintopiste. Yli 35 opintopisteen laajuisista opintokokonaisuuksista peritään 10 euroa/opintopiste.

Perusopinnot (25 op) 375€
Aineopinnot (35 op) 350€
Syventävät opinnot (esim. 30 op) 450€


Yksittäisen kurssin hinta määräytyy kurssin laajuuden eli opintopistemäärän mukaan. Esimerkiksi viiden opintopisteen kurssin hinta on 75 €.

Erilliset opinnot laskutetaan myönnettyjen (ei suoritettujen) opintojen opintopisteiden laajuuden mukaisesti. Erillisestä opinto-oikeudesta lähetettyä laskua ei peruta jälkikäteen

Erillisten opintojen maksullisuuden lähtökohtana on valtion maksuperustelaki, valtioneuvoston asetus (1082/2009) ja Helsingin yliopiston rehtorin päätös (2.3.2015).

Lisäajan hakeminen erilliseen opinto-oikeuteen

Lisäaikaa erilliseen opinto-oikeuteen haetaan e-lomakkeella (sisältää hakuohjeen). Erillisten opintojen lisäajan hakemiseen ei ole erillisiä hakuaikoja. Päätös lisäajasta tehdään tiedekunnan dekaanin päätöksellä.

Lisäaika on maksullinen (70 €). Maksu ei koske maksuttomia erillisiä opintoja (opettajankoulutuksen opinnot).

Tutkinto-opiskelijana saadun opettajan pedagogisten opintojen sivuaineoikeuden muuttaminen erilliseksi opinto-oikeudeksi

Mikäli valmistut maisteriksi ennen kuin opettajan pedagogiset opinnot on suoritettu valmiiksi, etkä näin ollen sisällytä opettajaopintoja maisterin tutkintoosi, voit hakea käyttäytymistieteelliseltä tiedekunnalta opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi. Siirtoa haetaan valmistumisen yhteydessä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta. Jos vuoden määräaika ylittyy, ei alkuperäistä sivuaineoikeutta voida enää muuttaa erilliseksi. Tällöin henkilön tulee osallistua uudelleen erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn. Siirtoa haetaan erillisellä hakulomakkeella (e-lomake).

Todistus suoritetuista erillisistä opinnoista

 • Todistusta suoritetuista erillisistä monialaisista opinnoista ja erillisistä opetettavan aineen opinnoista pyydetään erillisten opintojen todistuspyyntölomakkeella.
 • Todistus erillisistä erityisopettajan opinnoista: Kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot näkyvät rekisterissä, opiskelija voi pyytää opintokokonaisuuden koontia erityispedagogiikan koulutuksen opintotoimistosta sähköpostitse osoitteesta ep-neuvonta@helsinki.fi. Koontipyyntö vastaa todistuspyyntöä.
 • Todistus erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista:
  • Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot:

   Kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot näkyvät rekisterissä, opiskelija voi pyytää opintokokonaisuuden koontia lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70580/lomake.html

  • Kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot ovat valmiit (60 op), opintoneuvoja kokoaa opinnot ilman erillistä pyyntöä. Kun todistus on kirjoitettu tiedekunnassa, näkyvät opinnot rekisterissä koodilla 00665. Tämän jälkeen voit hakea todistuksen Siltavuorenpenkereen opintotoimistosta. Todistuspyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä. Todistuksen toimitusaika on kaksi viikkoa. Ruuhka-aikoina lukukausien lopussa kannattaa varautua pidempiin käsittelyaikoihin.

Muista kuin edellisistä opinnoista ei anneta erillistä todistusta, vaan opiskelija voi osoittaa suorituksen virallisella opintosuoritusotteella, jonka voi tilata opiskelijaneuvonnasta.