Tiedekunta

Yhteystiedot

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Palaute

 

Flamma

Sosiaalinen media


LInkedIn


Think with #helsinkiuni

 

Uutiset

Hel­sin­gin yli­opis­toon hy­väk­syt­tiin 3958 uut­ta opis­ke­li­jaa

Helsingin yliopistoon hyväksyttiin 3958 uutta opiskelijaa

Käyttäytymistieteelliseen pyrki 6071 opiskelijaa, joista hyväksyttiin 574.

4.7.2016 Uutinen >>

 

Lukivaikeuden perinnöllisyys

Kognitiivisen aivotutkimusyksikön Lukivauva-henke on laatinut videon ja artikkelin sisältävän tietopaketin lukivaikeuden perinnöllisyydestä.

27.6.2016 Tietopaketti >>

 

Oppilaat etsivät uutta innostuksen pyörteessä

Eeva-Liisa Nieminen on tutkimuksessaan tulkinnut oppilaiden diskursseja luonnontiedeluokalla opiskelusta.

20.6.2016 Uutinen >>

 

Filosofinen tiedekunta järjestää promootion toukokuussa 2017

Promootioon osallistumalla maisterit ja tohtorit saavat tiedekunnalta oikeuden käyttää akateemisen arvonsa merkkejä, maisterinseppelettä ja -sormusta tai tohtorinhattua ja -miekkaa.

15.6.2016 Uutinen >>

 

Lasten stressivasteiden säätelytaitoja voidaan kehittää

Nina Sajaniemi tutkii ryhmineen lasten stressivasteidensäätelyä, oppimista ja vertaissuhteiden kehittymistä jo 1-vuotiaina päiväkodin aloittaneilla lapsilla.

8.6.2016 Uutinen >>

 

Kaikki kyvyt käyttöön

Markku Jahnukaista kiinnostaa, miten oikeat ihmiset saadaan oikeisiin paikkoihin työelämässä. Tämä on myös Suomen Akatemian määrittelemä yhteiskunnallisesti merkittävä aihe.

7.6.2016 Uutinen >>

 

Ajankohtaista

Muut tapahtumat

Avoimet työpaikat

Uutisarkisto

Yliopiston uutisteemat

Tiedekulma

Tiedekulma - tiedettä ja kohtaamisia

Alumnikampus

Tule mukaan alumnitoimintaan!

Varainhankintakampanja

Insight - yliopiston varainhankintakampanja