Jatkokoulutus Opinnäytteet Yhteystiedot

Balttilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus

Balttilaiset kielet ovat kielitieteilijöille erityisen kiinnostava tutkimuskohde, sillä niissä on syntynyt hyvin vanhakantaisia piirteitä.

Oppiaineessa tutkitaan kielikontakteja (erityisesti latvian ja suomalais-ugrilaisten kielten välillä) eli sitä, miten kielet vaikuttavat toisiinsa monikielisissä ympäristöissä, sekä kielten toimintaa yhteiskunnassa, osana ihmisten jokapäiväistä elämää. Myös suomalaisen ja latvialaisen tai liettualaisen kulttuurin, kirjallisuuden ja folkloren vertailu kuuluu aineen tutkimusalaan.

Balttilaisiin kieliin ja kulttuureihin liittyvän tutkimuksen keskeisiä aiheita ovat

  • liettuan, latvian ja suomen sanastojen vertailu (lainat, eri semanttiset ryhmät)
  • balttilaisen ja suomalais-ugrilaisen fraseologian vertailu
  • kieliopillisten elementtien vertailu (prefiksit, suffiksit, prepositioiden rektiot jne.)
  • balttilaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten lauseopin vertailu
  • balttilainen nimistöntutkimus
  • balttilainen sosiolingvistiikka
  • balttilaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten historia
  • balttilainen kirjallisuus ja kulttuuri