Yhteystiedot

Balttilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta

Balttilaisten kielten ja kulttuurien oppiaine jakautuu liettuan kielen ja kulttuurin ja latvian kielen ja kulttuurin linjoihin, joiden opintoja voi myös yhdistellä samaan tutkintoon. Opinnot käsittelevät liettuan tai latvian kieltä, sillä kirjoitettua kirjallisuutta ja sitä puhuvan kansan historiaa ja kulttuuria sekä antavat perustiedot kaikkien balttilaisten kielten historiasta. Lisäksi opinnoissa perehdytään liettuan ja latvian ammattimaisen kääntämisen alkeisiin. Erikoiskursseilla on mahdollista tutustua esimerkiksi suomen balttilaisiin lainasanoihin ja balttilaiseen nimistöntutkimukseen.

Liettuan ja latvian kielten opiskelun voi aloittaa alkeista, ja kielitaito hiotaan opintojen edetessä mahdollisimman hyväksi. Osa aine- ja syventävistä opinnoista suoritetaan kohdemaassa kesäkursseilla ja yliopistojen opiskelijavaihdossa.

Latvian ja liettuan kielten sekä latvialaisen ja liettualaisen kulttuurin asiantuntijoita, varsinkin kääntäjiä ja tulkkeja, tarvitaan Baltian maiden itsenäistyttyä entistä enemmän. Maiden talouskasvu ja lisääntynyt yhteistyö Suomen kanssa on avannut työmahdollisuuksia esimerkiksi vientiyritysten, tiedotusvälineiden ja matkailun palveluksessa. Niin liettuan kuin latviankin taito luo mielenkiintoisia näköaloja myös esimerkiksi suomen kielen sanojen alkuperästä kiinnostuneille tutkijoille.

Balttilaiset kielet ja kulttuurit sopii sivuaineeksi esimerkiksi yleisen kielitieteen, venäjän ja muiden slaavilaisten kielten, suomalais-ugrilaisten kielten sekä historian opiskelijoille.