Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Urvalet av nya studenter

Baltiska språk och kulturer kan studeras både som huvud- och biämne. Anvisningar beträffande ansökningar om studierätt ges på Studieinfo.fi:

Gamla urvalsprov och statistiska uppgifter om studenturvalet

Alla studerande med rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet kan fritt studera Baltiska språk och kulturer som biämne.