Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ämnesföreningen Daina rf

Ämnesföreningen för studerande vid Baltiska språk och kulturer är Daina rf. Daina rf upprätthåller bl.a. en egen e-postlista och en websida för aktuella händelser och frågor.