Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Du kan börja studera baltiska språk utan tidigare språkkunskaper i lettiska/litauiska. Observera att man kan börja studera litauiska från grunderna endast jämna år och lettiska udda år.

Om du är intresserad av de europeiska språkens historia ska du välja litauiska, som är närmare besläktat med sanskrit.

Om du vill lära dig språket i ett land som ligger lite närmare geografiskt och som har många finsk-ugriska lånord, ska du välja lettiska. Om man kan finska är det lättare att lära sig lettiska, som är ett lite modernare språk än litauiska.

Studier i Helsingfors kombineras med utbytesstudier i Lettland eller Litauen. De flesta studenter går på en sommarkurs i lettiska eller litauiska språket och kulturen i landet i fråga i kandidatskedet och till magisterstudierna hör obligatoriska utbytesstudier vid ett universitet i Lettland eller Litauen.

Du blir en expert på sällsynta språk, en av få i Finland. Man kan också ha nytta av att kunna baltiska språk när man studerar slaviska språk (ryska, polska), germanska språk (engelska, svenska) eller finsk-ugriska språk (estniska, ungerska).

Målet är att avlägga kandidatexamen (HuK) inom tre år och magisterexamen (FM) inom två år. Huvudämnesstuderande avlägger grundstudierna under det första läsåret. Ämnesstudierna påbörjas under vårterminen det första läsåret och man strävar till att avsluta dem före utgången av det tredje läsåret. Ämnesstudiernas proseminarium hänför sig antingen till lettiska språket eller litteraturen eller litauiska språket eller litteraturen. En förutsättning för deltagande i proseminariet är att grundstudierna är avlagda. De fördjupade studierna avläggs under fjärde och femte läsåret.