Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Presentation

Ämnet baltiska språk och kulturer är uppdelat i två inriktningsalternativ: linjen litauiska språket och kulturen och linjen lettiska språket och kulturen. Du kan kombinera studier från båda dessa linjer i samma examen. Under utbildningen studeras det litauiska eller det lettiska språket och det valda språkets litteratur. Vidare studeras det folk som talar språket och deras historia och kultur. Dessutom ger studierna grundläggande kunskap om alla de baltiska språkens historia.

Språken undervisas även som nybörjarspråk. Målet är att du under studiernas gång uppnår så goda språkliga färdigheter som möjligt i det valda språket. Som huvudämnesstuderande måste du också behärska tyska.

De baltiska staternas självständighet har inneburit ett allt större behov av experter, speciellt översättare och tolkar, på de lettiska och litauiska språken och deras kultur. Ländernas ekonomiska tillväxt och ökade samarbete med Finland har öppnat nya arbetsmöjligheter bl.a. i exportföretag, inom massmedia och turism. Framför allt färdigheter i litauiska öppnar intressanta vyer t.ex. för den som är intresserad av finska ords etymologi.