Kontaktuppgifter

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

 

Välkommen!

De baltiska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen, och de talas i huvudsak i områden öster och sydöst om Östersjön. Idag är de enda levande baltiska språken lettiska och litauiska. De baltiska språken är språkvetenskapligt intressanta därför att de bevarat många ålderdomliga drag från det indoeuropeiska urspråket. Litauiskan betraktas som det äldsta nulevande indoeuropeiska språket.

Litauiska är modersmål för c. 3,9 miljoner och lettiska för 1,7 miljoner människor. Båda språken är ländernas enda officiella språk. Lettland och Litauen har varit medlemmar i EU sedan år 2004.