Postgraduala studier Lärdomsprov

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier > Doktorsavhandlingar

  • Eino Nieminen, 31: Die urindogermanische Ausgang: -ai des Nominativ Akkusativ Pluralis des Neutrums im Baltischen, 1922