Postgraduala studier Lärdomsprov

Baltiska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

De baltiska språken har bevarat vissa arkaiska drag och är därför speciellt intressanta för språkforskarna.

Forskningen vid institutionen fokuserar på språkliga kontakter (speciellt mellan litauiska och finsk-ugriska språk), med andra ord hur språken påverkar varandra i en flerspråkig miljö samt hur språken fungerar i samhället, som en del av människornas dagliga liv. Forskningsområdena omfattar också komparativa studier av finsk och lettisk eller litauisk kultur, litteratur och folklore.

 Centrala forskningsämnen i anknytning till de baltiska språken och kulturerna är

  • kontrastiv jämförelse av lettiska, litauiska och finska ord (lån, olika semantiska grupper)
  • kontrastiv jämförelse av baltisk och finsk-ugrisk fraseologi
  • kontrastiv jämförelse av grammatikaliska element (prefix, suffix, prepositionernas rektion)
  • kontrastiv jämförelse av de baltiska och finsk-ugriska språkens syntax
  • baltisk namnforskning
  • baltisk sociolingvistik
  • baltisk och finsk-ugrisk språkhistoria
  • baltisk litterature och kultur