Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Balttilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Sijoittuminen työelämään

Latvian ja Liettuan itsenäistymisestä lähtien Suomen ja Baltian välillä on ollut paljon yhteyksiä sekä talouden että kulttuurin alalla. Voit löytää työpaikan esimerkiksi yhteisyrityksestä tai vaikka suurlähetystöstä. Balttilaiset kielet ja kulttuurit pääaineenaan valmistunut maisteri voi työskennellä kohdemaansa asiantuntijana esimerkiksi valtionhallinnon, kansainvälisten järjestöjen, matkailun ja kaupan palveluksessa tai tutkijana. Työelämään sijoittumiseen vaikuttavat pääaineen lisäksi myös sivuaineet, yleiset työelämävalmiudet (esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan hallinta) sekä henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet.

Balttilaisten kielten tulkkeja ja kääntäjiä tarvitaan niin Euroopan Unionin toimielimissä kuin täällä Suomessakin. Meillä ei tunneta vielä paljoakaan liettualaisia ja latvialaisia kirjallisuuden klassikoita, joten myös kaunokirjallisuuden kääntämisessä riittää vielä paljon tehtävää.

Latvian ja liettuan kielten sekä latvialaisen ja liettualaisen kulttuurin asiantuntijoita, varsinkin kääntäjiä ja tulkkeja, tarvitaan Baltian maiden itsenäistyttyä entistä enemmän. Maiden talouskasvu ja lisääntynyt yhteistyö Suomen kanssa on avannut työmahdollisuuksia esimerkiksi vientiyritysten, tiedotusvälineiden ja matkailun palveluksessa. Niin liettuan kuin latviankin taito luo mielenkiintoisia näköaloja myös esimerkiksi suomen kielen sanojen alkuperästä kiinnostuneille tutkijoille.

Marjo Kauppinen on laatinut selvityksen vuosina 1980–2010 valmistuneiden länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien sekä balttilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään:

Ks. myös oppiaineen työelämäblogi

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivulla.