Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Pro gradu -tutkielmat Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Balttilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu

Balttilaisten kielten ja kulttuurien opiskelun aloittaminen ei vaadi kielten aiempaa osaamista. Huomaa kuitenkin, että latvian kielen opinnot voi aloittaa alkeista vain parillisina vuosina, liettuan kielen opinnot vain parittomina vuosina.

Jos olet kiinnostunut eurooppalaisten kielten historiasta, valitse liettua, joka on lähellä sanskritia eli muinaisintian kieltä.

Jos haluat oppia meitä hieman lähempänä olevan maan kieltä, jossa on paljon suomalais-ugrilaisia lainasanoja, valitse latvia. Suomalaisen on helpompi oppia latviaa, joka on hiukan liettuaa modernimpi.

Aineessa yhdistetään opiskelu Helsingissä ja vaihto-opiskelu Latviassa tai Liettuassa. Useimmat opiskelijat käyvät kandidaattiopinnoissaan kielen ja kulttuurin kesäkurssilla kohdemaassaan, ja maisteriopintoihin kuuluu pakollinen vähintään lukukauden mittainen opiskelu jossakin kohdemaan yliopistossa.

Balttilaisten kielten opiskelijana sinusta tulee harvinaisten kielten asiantuntija, joita on Suomessa vähän. Balttilaisten kielten taito on myös hyödyksi opiskeltaessa slaavilaisia (venäjä, puola), germaanisia (englanti, ruotsi) tai suomalais-ugrilaisia kieliä (viro, unkari).

Tavoitteena on suorittaa kandidaatintutkinto (HuK) kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto (FM) kahdessa vuodessa. Pääaineopiskelijat suorittavat perusopinnot ensimmäisen lukuvuoden aikana. Aineopinnot aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella ja ne pyritään saamaan päätökseen kolmannen lukuvuoden loppuun mennessä. Aineopintoihin sisältyvä proseminaari suoritetaan joko Latvian tai Liettuan kielestä tai kirjallisuudesta. Proseminaariin osallistumisen edellytyksenä on, että perusopinnot on suoritettu. Syventävät opinnot suoritetaan neljännen ja viidennen lukuvuoden aikana.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.