Infrastruktuuripalvelut


Infrastruktuuripalveluihin kuuluvat muun muassa tietoliikenneyhteydet, konesalit ja tietojärjestelmien valvonta.

Tietotekniikkakeskus käyttää merkittävän osan resursseistaan infrastruktuurin ylläpitoon ja kehitykseen. Toimiva infrastruktuuri on usein käyttäjille näkymätöntä, mutta kaikelle yliopiston IT-toiminnalle elintärkeä.


Yliopiston tietoteknisen infrastruktuurin toimintavarmuus oli vuonna 2014 hyvällä tasolla, kuten aiempinakin vuosina. Suuria odottamattomia katkoja oli erittäin vähän ja niistä toipuminen oli nopeaa.


Erityisen merkittäväksi järjestelmien hyvän toimintavarmuuden tekee se, että vuonna 2014 toteutettiin yliopiston pääkonesalin muutto Vallilasta Viikkiin. Muutossa yli 130 palvelinta siirrettiin uuteen konesaliin, joten ongelmatilanteissa vaikutukset yliopiston tietotekniikkapalveluihin olisivat voineet olla erittäin laajoja. Muutto onnistui kuitenkin ilman merkittäviä teknisiä ongelmia ja valmistui jo ennen takarajaksi asetettua joulukuuta 2014. Myös Vallilassa aiemmin työskennellyt henkilökunta muutti Viikkiin yliopiston luovuttua Vallilan tiloista vuoden 2014 lopussa.

Laajoja tietoturvaongelmia ei vuonna 2014 ilmennyt. Toukokuussa jouduttiin kuitenkin toteuttamaan laajamittainen salasanojen vaihto, kun verkkoliikenteen salauksessa käytettävästä OpenSSL-salauskirjastosta löytyi vakava tietoturva-aukko. Vaikka tietoturva-aukosta ei aiheutunut ongelmia yliopiston käyttäjille, oli riski tietomurtoihin todellinen, koska OpenSSL on maailmanlaajuisessa käytössä.


Konesalin asennustyöt olivat täydessä käynnissä keväällä ja kesällä 2014.

Verkkoyhteydet toimivat vuonna 2014 luotettavasti. Konesalimuuton ansiosta runkoverkon nopeus nousi 10 gigabittiin sekunnissa, ja kehitystyön tavoitteena on nostaa nopeus kaksinkertaiseksi. Myös etätoimipisteiden verkkoyhteyksien nopeutta nostettiin sekä Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Kuluttajatutkimuskeskus liitettiin osaksi yliopiston verkkoa.

Langattomien verkkojen, ja erityisesti kansainvälisen eduroam-verkon kuuluvuutta parannettiin. Uusia tukiasemia on nyt 60 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tukiasemille on kysyntää, sillä langattomien verkkojen käyttö kasvoi edelleen. Eduroamin käyttö jopa kaksinkertaistui edellisvuodesta. Tietotekniikkakeskus myös toteutti Helsingissä järjestettyjen valtakunnallisten korkeakoulujen IT-päivien langattoman verkot yhdessä teleoperaattori Elisan kanssa.

Infrastruktuurin kannalta siirtyminen Office 365:n käyttöön merkitsee useita muutoksia. Yliopiston käyttämät palvelut tuotetaan ns. hybridiympäristössä, jolloin suurin osa käytöstä ohjautuu pilvipalveluun eli Microsoftin EU-alueella sijaitseville palvelimille, ja pieni osa yliopiston konesaliin asennetuille paikallisille palvelimille. Näiden ympäristöjen yhteistoimintaa testattiin laajasti vuonna 2014 ennen varsinaisen käyttöönoton alkamista.