Vuosi 2014 lukuina


Tietotekniikkakeskuksen henkilökuntaa virkistyspäivän vietossa Repoveden kansallispuistossa toukokuussa 2014.

Tietotekniikkakeskuksessa työskenteli vuoden 2014 lopussa 225 henkilöä. Työntekijöiden määrä on neljä enemmän kuin vuoden 2013 lopussa.

Työntekijöistä 216 työskenteli vakituisessa työsuhteessa ja 9 työsuhde oli määräaikainen. Naisia työntekijöistä oli 43 ja miehiä 182. Muun maan kuin Suomen kansalaisia oli 2,7 %.

Tietotekniikkakeskuksen budjetti vuonna 2014 oli 18,3 miljoonaa euroa.

Asiakastyytyväisyys

Työasemien kokonaismäärät 2014

laitteita yhteensä 19 850 (20 200)

 

Laitekanta käyttöjärjestelmittäin

 

Käyttöjärjestelmä

Lukumääräarvio

 
 

Windows

14 250 (14 700 vuonna 2013)

 
 

Linux

1900 (2000)

 
 

Mac

1500 (1100)

 
 

Yhteensä

17 650 (17 800)

 

Mobiililaitteet yliopistolla

 

Android

300 (200 vuonna 2013)

 
 

iOS (iPhone, iPad, iPod)

1000 (1100)

 
 

Yhteensä

1300 (1300)

 

Käyttäjätunnusten määrän kehittyminen

Tietotekniikan käyttäjien määrä yliopistolla jatkaa kasvuaan. Vuoden 2014 lopussa 79 576 henkilöllä oli käyttäjätunnus yliopiston järjestelmissä. Tässä luvussa ovat mukana myös vuoden aikana poistuneet käyttäjät. Vasta vuodesta 2012 alkaen on tilastoitu erikseen pelkästään voimassa olevia tunnuksia (alempi käyrä kuvassa).

 

Käyttölupien kehitys Helsingin yliopistossa