Tietohallintojohtajan katsaus

Tietohallintojohtaja Ilkka SiissaloVuosi 2013 oli tietotekniikkakeskuksen ensimmäinen täysi vuosi uusissa tiloissa Viikissä. Reilut 20 henkeä työskentelee yhä Vallilassa, jossa yliopiston pääkonesali vielä hetken sijaitsee, mutta hekin ovat muuttamassa Viikkiin vuoden 2014 aikana. Sen jälkeen Viikin ulkopuolella työskentelevät vain lähitukiryhmiemme jäsenet.

Muutto Viikkiin on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Vaikka aivan kaikki eivät mahtuneet uuteen Arcus-taloomme, ja osa väestä joutui muuttamaan viereiseen rakennukseen, on fyysisten etäisyyksien pieneneminen parantanut sekä tiedonkulkua että yhteishenkeä.

Muutto karsi myös toimitilakuluja. Vuoteen 2012 verrattuna tietotekniikkakeskus saavutti noin 200 000 euron säästöt.


Suurten hankkeiden 2013

Vuonna 2013 oli käynnissä suuria IT-hankkeita enemmän kuin kymmeniin vuosiin. Koko yliopistoa koskevat SAP HR -järjestelmän rakentaminen ja käyttäjähallinnossa käynnistynyt Identity Management and Access -hanke (IAM) pitivät tietotekniikkakeskuksen kiireisinä. Myös yliopiston intranetin Flamman ja uusien www-sivujen kehitys jatkui. Samaan aikaan alkoi opintohallinnon suurimman tietojärjestelmän Oodin uusimiseen tähtäävä OTM-hanke yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa.

Työtä ovat teettäneet myös 9000 koneen siirtymä vanhentuvasta Windows XP -käyttöjärjestelmästä uuteen Windows 7 -versioon sekä suuri tulostinuudistus. Unigrafian kilpailutettua tulostuspalvelunsa syksyllä kävi ilmi, että yliopiston tulostimet vaihtuvat uusiin. Tämä merkitsi meille 17 000 työaseman tulostusasetusten uudistamista. Olosuhteisiin ja aikatauluihin nähden selvisimme näistä haasteista hienosta, vaikka mutkiakin matkassa toki oli.

Vuonna 2013 tietotekniikkakeskus panosti paljon myös yliopiston kokonaisarkkitehtuurityöhön, tietovarastojen kehitykseen sekä tietoturvaan. Tieteellisten laitosten ja tutkimusryhmien omien tietojärjestelmien turvataso on ensimmäistä kertaa yliopiston historiassa auditoitu ja luokiteltu. Tutkijoille on myös järjestetty tietoturvakoulutuksia. Vuoteen 2016 ulottuvalla hankkeella on jo nyt saavutettu parempi tietoturva monien herkkää tietosisältöä sisältävien järjestelmien kohdalla.

Tulevan vuoden haasteet

Vuoden 2014 suuriin uudistuksiin kuuluu jo alussa mainitun yliopiston pääkonesalin muutto Vallilasta Viikkiin. Salin rakentaminen on edennyt aikataulussa, mikä on jopa yllättävää, kun huomioidaan miten paljon vaatimuksia uuteen konesaliin kohdistuu. Salista tulee paitsi tekniikaltaan entistä ehompi, myös ekologisempi, sillä sen hukkalämpöä pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään viereisissä yliopiston kasvihuoneissa.

Tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelmassa 2013–2016 on huippututkimuksen tuen kehittämisen ja kansainvälistymisen lisäksi linjattu, että jatkossa yliopisto panostaa tietoteknisessä työssä aiempaa enemmän yhteistyöhön. 2013 aloitettiinkin jo OTM-hanke yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa, ja mahdollisuuksia näiden yliopistojen yhteistyön syventämiseen tutkitaan vuoden 2014 aikana.

Työtä on siis paljon, mutta mielestäni voimme katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Ilkka Siissalo
tietohallintojohtaja
tietotekniikkakeskus