Käyttäjien palvelut

Käyttäjien palvelut ovat niitä tietotekniikkakeskuksen palveluita, joita yliopistolaiset kohtaavat päivittäisessä työssään tai opinnoissaan. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi sähköposti, työasemat, videopalvelut ja Flamma.

Henkilökunnan koneiden osalta suurin uudistus on kevääseen 2014 jatkuva Windows 7 -päivitys. Kun työ valmistuu, lähes 10 000 työaseman käyttöjärjestelmä on päivitetty Windows 7 :ksi tai käyttäjälle on hankittu uusi työasema. Myös alkuvuoteen 2014 ajoittuva SAP HR:n käyttöönotto on vaatinut runsaasti työtä. SAP HR on henkilöstöjärjestelmien saralla yksi merkittävimmistä uudistuksista, jonka parissa kehitystyö jatkuu myös vuoden 2014 aikana.


Uusi ID Point -palvelu avattiin kesällä 2013 helpottamaan asiointia Helpdeskin kanssa tunnistautumista vaativissa tapauksissa.

Opiskelijoiden palveluista työn alla on myös uuden kansallisen korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmän käyttöönotto, jota on suunniteltu yhdessä yliopiston hakijapalveluiden kanssa. Sähköinen kirjoittautuminen yliopistoon tuotiin tarjolle kaikille uusille opiskelijoille, mikä osaltaan helpotti aiempien lukuvuosien ruuhkahuippuja käyttäjätuessa.

Kurssi- ja tentti-ilmoittaumisten työkalu WebOodi päivitettiin tietoturvaltaan parempaan versioon. Oodin korvaavan järjestelmän toteuttamiseksi käynnistettiin nelivuotinen Opintohallinnon tieto-järjestelmän modernisointi, eli OTM-hanke yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa.

Verkkokurssien järjestämiseen tarkoitettu Moodlen ylläpitoon on panostettu ja se on entistä suositumpi. Vilkkaimpina päivinä Moodlea käyttää yli 10 000 opettajaa, tutkijaa ja opiskelijaa, ja määrä on kasvussa.

Videoneuvottelupalveluilla pyritään edistämään yliopistolaisten yhteydenpitoa ilman tarvetta matkustaa kampukselta tai jopa paikkakunnalta toiselle. Vuonna 2013 videoneuvotteluiden käyttö oli edellisten vuosien tavoin varsin vilkasta (yli 3000 h/v). Palvelusta tehtiin myös entistä houkuttelevampi panostamalla käytettävyyteen ja tekniikkaan. Yliopiston yhteisen UniTube-videopalvelun tekniikkaa hiottiin kuntoon vuoden 2013 aikana. Laajempi lanseeraus on luvassa 2014.

Yliopiston tietoturvallisuutta on edistetty vuoden 2013 aikana keskittymällä yliopiston toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien suojaamiseen sekä kehittämällä tutkimusryhmien tietoturvaa. Tietoturvan tasoa on nostettu auditoinneilla, testauksilla, tietoturva-arkkitehtuurin muutoksilla, sekä kouluttamalla henkilöstöä.

Flamma kehittyi, uudet verkkosivut lanseerattiin


Tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelmaa vietiin käytäntöön muun muassa avaamalla tutkijoille tarkoitettu IT-palveluosio intranetiin.

Yliopiston uutta intranetia Flammaa kehitettiin edelleen yhteistyössä keskushallinnon viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön kanssa. Flammaan lanseerattiin useita uusia palveluja, joista erityisen suosituksi on osoittautunut opiskelijoiden Oma lukujärjestys -palvelu. Erityisesti uudet opiskelijat ovat löytäneet Flamman hyvin.

Flamman suosion kasvua auttoi myös vanhan Alma-intranetin palvelukanavien sulkeutuminen joulukuussa 2013. Lisäksi yksikkösivujen siirto Almasta Flammaan eteni hyvin. Tietotekniikkakeskus avasi omat yksikkösivunsa Flammaan joulukuussa 2013.

Yksikkösivujen lisäksi tutkijoille valmistui huhtikuussa Flammaan oma tietopaketti yliopistolta saatavissa olevista IT-palveluista (https://flamma.helsinki.fi/fi/tutkijanit). Lisäksi Unigrafia aloitti kaikkia yliopistolaisia koskevan tulostusuudistuksen syksyllä 2013.

Flamman ohella vuoden 2013 verkkosivu-uudistuksiin kuului tietotekniikkakeskuksen www-sivujen täydellinen uusiminen. Sivusto on nyt aiempaa kompaktimpi ja yliopistolaisille on tarjolla suora linkitys Flammaan kaikkien palveluiden kuvauksista.

Helpdeskin palvelu laajeni, pilvipalvelut pilotissa


Helpdeskin ryhmänvetäjä Viljami Rahikainen esitteli Helpdeskin palvelu-uudistuksia tietotekniikkakeskuksen kehittämispäivillä syksyllä 2013.

Helpdeskin palvelutaso säilyi hyvänä vaikka keskimääräisten kuukausittaisten tukipyyntöjen määrä kohosi edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia. Helpdeskin ratkaisemien tukipyyntöjen osuus kaikista tukipyynnöistä on jatkanut kasvuaan kuukausikeskiarvon ollessa 75 prosenttia vuonna 2013 (53 prosenttia v. 2011, 67 prosenttia v. 2012). Myös ruotsinkielinen ja englanninkielinen palvelu on nyt aiempaa kattavampaa.

Www.helsinki.fi/helpdesk-verkkopalvelu laajeni entisestään vuonna 2013. Useimmista ohjeista on jo saatavilla käännökset ruotsiksi ja englanniksi, ja käännösten määrä kasvaa jatkuvasti.

Yliopiston uudeksi kalenteri- ja sähköpostiratkaisuksi testattiin ja pilotoitiin kesällä 2013 Microsoftin Office 365 -pilvipalvelua. Kokemukset olivat pääosin myönteisiä ja niinpä päätettiin käynnistää yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa paikallisen Exchange-järjestelmän ja Office 365:n käyttöönotto keväällä 2014. Aluksi Office 365 tulee käyttöön osalle henkilökuntaa.