Infrastruktuuripalvelut


Infrastruktuuripalveluihin kuuluvat muun muassa tietoliikenneyhteydet, konesalit ja tietojärjestelmien valvonta.

Tietotekniikkakeskus käyttää suuren osan resursseistaan infrastruktuurin ylläpitoon ja kehitykseen. Toimiva infrastruktuuri on usein käyttäjille näkymätöntä, mutta kaikelle yliopiston IT-toiminnalle elintärkeä.

Yleisesti tietotekniikkakeskuksen infrastruktuurin toimintavarmuus oli edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. Suuria odottamattomia katkoja oli erittäin vähän ja niistä toipuminen oli nopeaa. Haasteita tietoturvarintamalla aiheutti tammikuussa tehdyn Webmailin versiopäivityksen jälkeinen laajamittainen yliopistolaisiin kohdistettu tunnusten kalastelu, joka häiritsi hetkittäin vakavasti sähköpostiliikennettä. Tilanteesta selvittiin lopulta laajan tiedotuksen ja sähköpostipalvelusta vastaavien nopeiden toimenpiteiden ansiosta vähin ongelmin.

Tehokkaampaan käyttäjähallintoon tähtäävä IAM-hanke eteni. Mobiilivarmenteet otettiin käyttöön, mikä helpottaa vahvaa tunnistusta vaativien palveluiden, kuten käyttöluvan aktivoinnin käyttöä.


Viikin uuden konesalin rakennustyöt alkoivat syksyllä 2013 ja ovat edenneet aikataulussa.

Suuria muutoksia tapahtui myös tietoliikenteessä. Kiinteiden yhteyksien nopeuksia nostettiin Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä sekä Värriön tutkimusasemalla Sallassa, ja langattomien verkkojen käyttö lisääntyi edelleen. Laitteita oli parhaimmillaan HUPnetissa kiinni yhtä aikaa noin 5500, joista hieman yli puolet kirjautui verkkoon. Turvallisemman eduroam-verkon yhtäaikainen käyttäjämäärä kaksinkertaistui 800 käyttäjään. Eduroam on nyt myös käytössä entistä useammassa paikassa ja sen kuuluvuusalue laajenee jatkuvasti.

Lisäksi käynnissä on yliopiston toisen suuren konesalin muutto Vallilasta Viikkiin. Uuden konesalin rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2013 ja muutto on kesällä 2014.