Vuosi 2013 lukuina


Tietotekniikkakeskuksen henkilökuntaa virkistyspäivän vietossa Tampereella toukokuussa 2013.

Tietotekniikkakeskuksessa työskenteli vuoden 2013 lopussa 221 henkilöä. Työntekijöiden määrä on 5 enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Työntekijöistä 207 työskenteli vakituisessa työsuhteessa ja 14 työsuhde oli määräaikainen. Miehiä työntekijöistä oli 179 ja naisia 42.

Tietotekniikkakeskuksen budjetti vuonna 2013 oli 17,3 miljoonaa euroa.

 

Asiakastyytyväisyys:

Työasemien kokonaismäärät vuonna 2013 olivat:

Laitekanta käyttöjärjestelmittäin:

 

Käyttöjärjestelmä

Lukumääräarvio

 
 

Windows

14 700

 
 

Linux

2000

 
 

Mac

1100

 
 

Yhteensä

17 800

 

Mobiililaitteet yliopistolla:

 

Android

200

 
 

iOS (iPhone, iPad, iPod)

1100

 
 

Yhteensä

1300

 

Käyttölupien määrän kehittyminen

Tietotekniikan käyttäjien määrä yliopistolla jatkaa kasvuaan. Vuoden 2013 lopussa 66 596 henkilöllä oli käyttölupa yliopiston järjestelmissä. Tässä luvussa ovat mukana myös vuoden aikana poistuneet käyttäjät. Vasta vuodesta 2012 alkaen on tilastoitu erikseen pelkästään voimassa olevia tunnuksia (alempi käyrä kuvassa).

Käyttölupien kehitys Helsingin yliopistossa