Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Vuosi 2012 lukuina

Henkilöstö ja budjetti

Tietotekniikkakeskuksessa työskenteli vuoden 2012 lopussa 216 henkilöä. Työntekijöiden määrä on 17 vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Työntekijöistä 206 työskenteli vakituisessa työsuhteessa ja 10 työsuhde oli määräaikainen. Miehiä työntekijöistä oli 175 ja naisia 41.

Tietotekniikkakeskuksen budjetti vuonna 2012 oli 17,6 miljoonaa euroa.

Asiakastyytyväisyys

Tietotekniikkakeskus seuraa käyttäjien tyytyväisyyttä paitsi kohdennetulla Helpdeskin palvelutapahtumakohtaisella kyselyllä myös kaikki palvelut kattavalla kyselyllä, johon vastaa vuosittain n. 5000 yliopistolaista. Vuonna 2012 85 prosenttia kyselyyn vastanneista yliopistolaisista oli tyytyväisiä tietotekniikkapalveluihin (keskiarvo 3,1 arviointiasteikolla 1-4).

Käyttöluvat

Tietotekniikan käyttäjien määrä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2011 lopussa henkilöitä, joilla oli käyttölupa yliopiston järjestelmissä oli yli 56 000. Henkilökunnan osuus käyttäjistä on 17 %, tutkinto-opiskelijoiden 57% ja Avoimen yliopiston opiskelijoiden 15 %.

Yliopiston käyttöluvan haltijoiden määrä 1992-2012


Yliopiston verkkoon kytketyt työasemat ja mobiililaitteet:

Käyttöjärjestelmä

Lukumääräarvio

Yhteensä

Windows

14000

Linux

2000

Mac

1500

Yhteensä

17500

Android

100

iOS (iPhone,iPad,iPod)

1000

Yhteensä

1100

Tulostimet

1000

1000

Kaikki yhteensä

19600