Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Opiskelijoiden palvelut

kuva_498

Tietotekniikkakeskuksen palveluvalikoima opiskelijoille kattaa laajat yleispalvelut sähköpostista verkkoyhteyksiin ja työtiloista opiskelun työkaluihin. Peruspalveluiden lisäksi opiskelijoiden palveluvalikoimaan kuuluvat välineet verkkokurssien suorittamiseen ja verkkojulkaisemiseen sekä kaikkien palveluiden käytön tuki.

Helpdesk vahvistui käyttäjätuen uudistuksessa

Käyttäjätuen uudistus näkyi opiskelijoille toisaalta palvelupisteiden vähentämisenä, mutta ennen kaikkea puhelin- ja sähköpostipalvelun paranemisena, kun aukioloaikoja voitiin lisäresurssien ansiosta pidentää. Helpdeskin ratkaisemien tukipyyntöjen määrä on vuonna 2012 kasvanut vuoden 2011 53 prosentista 67 prosenttiin. Tavoitetaso on kuitenkin vielä korkeampi, 80 prosenttia. Yhtenä syynä tavoitetasosta jäämiseen oli voimakkaasti kasvanut palvelun kysyntä. Vaikka Helpdeskin resursseja lisättiin käyttäjätukiuudistuksessa huomattavasti, kysyntä kasvoi resurssejakin nopeammin.  Ratkaisuprosentin ohella vuonna 2013 keskitytään etenkin palvelun nopeuttamiseen entisestään.

Suorien palvelukanavien lisäksi vuonna 2012 otettiin käyttöön Helpdeskin palveluportaali www.helsinki.fi/helpdesk. Se tarjoaa apua yleisimpiin tietotekniikkapalveluiden käyttöön, omien tietojen ja käyttölupien hallintatyökalut sekä oppaita esimerkiksi opiskelun aloittamisen ja tieteellisen kirjoittamisen tueksi.

Itsepalvelun rinnalla vuonna 2012 järjestettiin kuusi IT@Kampus-tukitilaisuutta. Tapahtumissa annettiin tietoteknistä tukea ja neuvoja opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tilaisuuteen sai myös tuoda teknistä apua kaipaavan kannettavan tietokoneensa.

Flamma käyttöön

Yliopiston uusi Flamma-intranet avattiin virallisesti 15.10.2012. Siirtymä vanhasta Alma-intranetistä Flammaan on vaiheittainen johtuen siirrettävän materiaalin suuresta määrästä. Vuoden 2012 lopussa pääosa opiskelijoille suunnatusta sisällöstä oli kuitenkin siirretty jo Flammaan, ja tietotekniikkakeskuksen kaikki palvelut löytyivät jo kokonaisuudessaan Flammasta.

Flamman yhtenä tavoitteena on tarjota tietoa aiempaa kattavammin myös ruotsiksi ja englanniksi. Tilanne tietotekniikkapalveluiden on tässä suhteessa erinomainen, sillä yleistiedot kaikista palveluista löytyivät joulukuussa 2012 jo kaikilla kolmella kielellä. Lisäksi täydentävien sisältöjen käännöstyö jatkuu alkuvuodesta 2013.

Käyttölupapalveluiden kehitys jatkui

Käyttölupien aktivointi ja uusiminen ovat opiskelijoiden kohdalla keskeisiä palveluita. Käyttöluvat ja salasanat ovat korkealla myös Helpdeskin kysytyimpien listalla. Tilannetta on kehitetty ottamalla käyttöön uusi käyttöluvan aktivointisovellus. Lisäksi uusien opiskelijoiden sähköistä kirjoittautumista testattiin onnistuneesti farmasian ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Avoin yliopisto liittyi käyttölupajärjestelmän käyttäjiin, mikä helpottaa huomattavasti avoimen yliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää yliopiston tietotekniikkapalveluita.

Käyttölupa- ja neuvontapiste Aleksandriassa jatkoi toimintaansa, samoin käyttölupapisteet Viikissä, Kumpulassa ja Meilahdessa.