Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Tietohallintojohtajan katsaus

2012 – strategian ja muuton vuosi

2012 oli tietotekniikkakeskuksessa erityisesti strategiatyön vuosi. Yliopisto uusi oman strategiansa kaudelle 2013–16 ja haluaa siinä profiloitua maailman 50 parhaan huippuyliopiston joukkoon. Tämä oli pohjana myös tietotekniikkakeskuksessa monia kuukausia kestäneessä suunnittelutyössä, joka työllisti niin päälliköitä, esimiehiä kuin henkilökuntaakin.

Tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelmassa 2013–16 on entiseen verrattuna paljon uutta. Näitä ovat esimerkiksi linjaukset kansainvälisyyden lisäämisestä, yliopiston huippututkimuksen tukemisesta ja yhteistyökumppaneiden hakemisesta joidenkin palveluiden tuottamiseen - yhteistyötä varsinkin Aalto-yliopiston kanssa halutaan syventää. Lisäksi haluamme panostaa entistä paljon monipuolisempiin ja käytettävämpiin, paikasta riippumattomiin palveluihin eli haluamme tehdä ”verkosta viidennen kampuksen”.

Tällainen muutos ei ole hetkessä tehty. Tavoiteohjelmaamme listaa useita kymmeniä yksittäisiä toimenpiteitä ja tahtotilan ilmauksia. Niiden toteutus on organisoitu neljän kehitysohjelman alle. Seuraamme myös ohjelmakohtaisesti, että tavoitteet todella saavutetaan. Tehtävä ei ole helppo, sillä moni muukin asia vie resurssejamme, mutta pyrkimys muutokseen on nyt todellinen ja voimakas.

Muutoksen aikaansaaminen riippuu kaikista tietotekniikkakeskuksessa työskentelevistä. Siksi olemme viestinnän ja esimiestyön keinoin pyrkineet tuomaan kehittämisohjelmiemme toimenpiteitä hyvin konkreettiselle tasolle ryhmiemme toiminnassa. Esimiestilaisuuksissa on tavoiteohjelmaa käyty läpi ja johtoryhmä on ollut paikalla keskustelemassa yhteistä tavoitteistamme. Esimiehet ovat puolestaan yhdessä ryhmiensä kanssa käyneet tavoitteita läpi ja määrittäneet käytännön toimenpiteitä muutoksien aikaansaamiseksi. Tavoiteohjelmaa on esitelty henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa ja tietotekniikkakeskuksen johto on jalkautunut eri toimipisteisiimme keskustelemaan siitä kaikille avoimissa tilaisuuksissa.

Tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden muutto

Joulukuussa 2012 hieman yli sata tikeläistä muutti Viikkiin Arcukseen ja Laboratoriorakennukseen. Aiemmin ns. kehitystalona tunnettu rakennus remontointiin ja sai nimen Arcus. Parikymmentä henkilöä jäi vielä Vallilaan, josta he muuttavat vuoden 2014 loppuun mennessä. Tietotekniikkakeskuksen lähituen henkilöstöä on luonnollisesti edelleen myös kaikilla kampuksilla.

Jo kolmisen vuotta sitten todettiin, että yliopiston vanha pääkonesali Vallilan Teollisuuskadulla oli auttamatta liian pieni ja vanhanaikainen. Konesali päätettiin turvallisuussyistä sijoittaa kahteen erilliseen tilaan. Uusi ns. kakkoskonesali rakennettiin Viikin Cultivator-taloon 2011 ja sen jälkeen oli tarve löytää uudet tilat myös Vallilan ns. ykköskonesalille.

Uusia tiloja tarvittiin paitsi konesalille, myös tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden henkilöstölle, joka oli hajallaan useammassa toimipisteessä Vallilassa ja keskustassa.  Vaihtoehtoina tutkittiin niin Kumpulaa, keskustaa kuin Viikkiäkin, joista jälkimmäinen osoittautui toimivimmaksi.  

Arcuksen jatkoksi aiemmin suunniteltu lisäosa, johon mm. uusi ykköskonesali oli tarkoitus sijoittaa, peruuntui myöhemmin tietotekniikkakeskuksesta riippumattomista syistä.  Korvaavan tilan etsiminen konesalia varten siirtyi vuodelle 2013.


Ilkka Siissalo