Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Henkilöstön palvelut

 

Tietotekniikkakeskus tarjoaa henkilökunnalle samat peruspalvelut kuin opiskelijoillekin. Näiden lisäksi henkilöstöllä on käytettävissä laaja valikoima muun muassa tietojärjestelmien hankintapalveluita, laajat tuki- ja konsultointipalvelut sekä erityisesti opettajille ja tutkijoille kohdennettuja palveluita.

Videokuvaus- ja äänityspalvelut poistuivat palveluvalikoimasta vuoden 2012 lopussa. Videokuvauspalveluista vastaa vuoden 2013 alusta Unigrafia.

kuva 233(2)

Henkilöstön käyttäjätuki uudistui

Vuonna 2012 läpiviety käyttäjätuen uudistus vaikutti etenkin henkilökunnan IT-tukipalveluihin. Helpdeskin puhelin- ja sähköpostipalvelusta tuli ensisijaiset tukikanavat samalla, kun lähituelle keskitettiin läsnäoloa ja erityistietämystä vaativat ongelmat. Uudistuksella pyrittiin tehostamaan erityisesti opetuksen ja tutkimuksen monesti läsnäoloa vaativien ongelmien ratkaisua. Suorien palvelukanavien lisäksi vuonna 2012 otettiin käyttöön Helpdeskin palveluportaali www.helsinki.fi/helpdesk.

Käyttäjätuen palvelutaso on ollut pääosin hyvä. Tietotekniikkapalvelujen käytön lisääntyessä tukipalvelujen tarve kasvaa kuitenkin koko ajan, mikä on ajoittain aiheuttanut haasteita tavoitellun palvelutason saavuttamisessa. Ongelmien ratkaisunopeuden parantamiseen panostetaankin jatkossa entistä enemmän.

Tutkimuksen ja opetuksen palvelut

Tutkijoiden palveluiden kehittäminen jatkui määrätietoisesti vuonna 2012. Tutkijoiden työtä on tuettu kehittämällä tuki- ja konsultointipalveluita sekä hankkimalla runsaasti kysyttyä aineistojen tallennustilaa puitesopimuksin ja yhteistyöhankkeiden avulla. Lisäksi vietiin läpi pilvipalveluita hyödyntävien toimintamallien pilotti, johon osallistuivat tietotekniikkakeskus, tieteen tietotekniikan keskus CSC sekä yliopistolla toimiva Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM.

Etenkin opettajien käyttöön kehitettävää uutta luentotallennustyökalua testattiin vuonna 2012. Se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2013. Työkalulla voi tallentamisen lisäksi jakaa luentonsa Flammassa. Työkalun ansiosta videointipalvelut tulevat yhä useamman yliopistolaisen ulottuville, mikä edistää muun muassa verkko-opetuksen yleistymistä yliopistolla.

Käyttöön otettiin myös uusi plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund ehkäisemään erityisesti opinnäytetöissä tapahtuvaa vilppiä. Lisäksi opintojärjestelmä Oodin uudistamista koskeva selvitystyö valmistui keväällä 2012. Selvitystyön tuloksena päätettiin aloittaa Oodin uudistushanke Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Windows 7 ja tulostusuudistus

Henkilöstön arkityön kannalta merkittävä muutos on koko yliopiston siirtyminen Windows XP -käyttöjärjestelmästä Windows 7:n käyttöön. Kaikki henkilöstön Windows XP -koneet päivitetään Windows 7 -koneiksi vuoden 2014 kevääseen mennessä.

Windows 7 -siirtymän ohella tietotekniikkakeskus uudisti yliopiston tulostusjärjestelmän syksyllä 2012. Uusi tulostusjärjestelmä on aiempaa tietoturvallisempi ja se mahdollistaa myös tulostamisen yliopistolaisten omilta laitteilta.

Flamma henkilöstön käyttöön

Yliopiston uusi Flamma-intranet avattiin virallisesti 15.10.2012. Vuoden lopussa merkittävä osa henkilökunnalle tarkoitetun Työn tueksi -osion materiaalista oli jo siirretty Flammaan. Tietotekniikkakeskuksen kaikki palvelut ovat jo kokonaisuudessaan Flammassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Täydentävien sisältöjen käännöstyö jatkuu alkuvuodesta 2013. Lisäksi tutkijoille tuotetaan Flammaan oma IT-palveluiden tietopaketti.

Muut palvelut  2012

Yliopiston langattoman verkon uudistaminen jatkui. HUPnet verkko korvataan vähitellen tietoturvaltaan ja käyttömukavuudeltaan paremmalla eduroam-verkolla. Eduroam on myös kansainvälisen liikkuvuuden kannalta erinomainen ratkaisu, sillä laajaan eduroam-verkostoon kuuluu yliopistoja ja korkeakouluja jo 54 maasta. Kaikki verkostoon kuuluvien käyttäjät voivat käyttää eduroamia myös Helsingissä suoraan oman organisaationsa käyttäjätunnuksilla.

Lisäksi: