Tunniste
TieTOTEKNIIKKAKESKUKSEN sivulle >
 
 

Tietoja ja tilastoja

Käyttöluvat

Tietotekniikan käyttäjien määrä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2011 lopussa henkilöitä, joilla oli käyttölupa yliopiston järjestelmissä oli yli 56 000. Henkilökunnan osuus käyttäjistä on 17 %, tutkinto-opiskelijoiden 57% ja Avoimen yliopiston opiskelijoiden 15 %.

Käyttöluvat yliopiston järjestelmissä

Käyttöluvat Maaliskuu 2012 %
Henkilökunta 8 460 17 %
Opiskelijat 29 067 57 %
Avoimen opiskelijat 7 560 15 %
Muut 5 956 12 %
Yhteensä 51 043 100 %

Käyttölupien määrän kehittyminen 1992–2011

Käyttölupien määrän kehitys 1992-2011

Työasemat ja palvelimet

Työasemat lukuina

Tietotekniikkakeskuksen konesaleissa ylläpidossa olevat palvelimet

Käyttöjärjestelmä/
palvelintyyppi
Fyysinen Virtuaalinen Yhteensä
Linux 116 115 231
Windows 70 139 209
Yhteensä 186 254 440

Tietoverkko

Tietoverkko lukuina

Asiakaspalvelu

Käyttäjätyytyväisyyden seuranta

Käyttäjien tyytyväisyyttä seurataan Helpdeskissä asioiville lähetettävän kyselyn avulla (otanta 10 %).

Käyttäjätyytyväisyys asiakaspalvelutilanteissa

Käyttäjätyytyväisyys asiakaspalvelutilanteissa

Henkilöstö

Tietotekniikkakeskuksen henkilöstötyön määrä on pysynyt melko vakiona.

Henkilötyövuodet 1998-2011